Sidebar

Thứ Bảy
13.04.2024

Cha Rolando: Giáo hội Cuba rất sáng tạo bất chấp sự cấm đoán

Cha Rolando: Giáo hội Cuba rất sáng tạo bất chấp sự cấm đoán

 Cha Rolando nghiên cứu truyền thông ở Rome. Ngài hy vọng sẽ trở về quê hương của mình, Cuba, và truyền đạt hiệu quả hơn về đời sống và hoạt động của Giáo Hội. Tuy nhiên, ngài sẽ không dễ dàng.

 Cha Fr. Roland Montes De Oca, Linh mục Cuba:

“Giáo hội ở Cuba phải đối mặt với những khó khăn. Ví dụ, nó không có sự hiện diện của phương tiện truyền thông ổn định mà chỉ từng bước một. Các Giám mục một năm có tiếng nói trên đài phát thanh chỉ có hai hoặc ba lần. Chúng tôi muốn có cơ hội để truyền đạt những hoạt động của giao hội mà hiện giờ chưa được công nhận.”

 Tuy nhiên, khi có những vấn đề lớn, có những giải pháp lớn hơn. Vị linh mục này nói về một Giáo hội, bất chấp sự cấm đoán, không được nản chí. Ngược lại, những hạn chế này đã dẫn đến những dự án sáng tạo như những ngôi nhà truyền giáo này. Đối mặt với những khó khăn do chế độ cộng sản áp đặt đối với việc xây dựng nhà thờ, những ngôi nhà theo nghĩa đen trở thành những nhà thờ quốc nội.

 Cha Fr. Roland Montes De Oca, Linh mục Cuba:

“Rất khó vì các nhà thờ thường không được xây dựng một cách bình thường. Ba ngôi nhà thờ đã được khánh thành, nhưng nhiều năm chúng tôi đã yêu cầu xây dựng nhà thờ ở các thị trấn nơi mà chưa có ngôi nhà thờ nào.”

 “Nói chung, các thị trấn Cuba có những cộng đồng Kitô giáo, có hoặc không có đến một ngôi nhà thờ. Ngay cả những cộng đồng Kitô giao lớn mạnh mà cũng không có một ngôi nhà thờ những vẫn nhận được sự hình thành, Phép Thánh Thể và các bí tích khác được thực hiện dưới gốc cây xoài hay ở những nơi tương tự.”

 Mối quan hệ giữa Giáo hội và chính phủ cộng sản đã phát triển từng bước một trong 60 năm qua, với nhiều nỗ lực trong đối thoại và hiểu biết. Tuy nhiên, như cha Fr. Rolando giải thích, vẫn còn nhiều việc phải làm trong những giới hạn tự do tôn giáo.

 Cha Fr. Roland Montes De Oca, Linh mục Cuba:

“Có tự do thờ tự, nhưng tự do tôn giáo đòi hỏi nhiều hơn. Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đi. Tôi không muốn nói rằng không có gì, nhưng tôi muốn nói là không có nhiều cho lắm. Chúng ta vẫn đang phát triển, và vẫn còn một chặng đường dài để đạt được tự do tôn giáo.”

 Trên đường đi, có những cử chỉ vĩ đại và quan trọng, như sự hiện diện của các vị giáo hoàng trên quốc đảo này, và mặc dù chuyến thăm rụt rè gần đây của tân Tổng thống Diaz Canel đến đền thờ Đức Mẹ Từ Bi của El Cobre. Theo linh mục này, đó là chứng cứ người dân Cuba rất sùng đạo. Họ có nguồn gốc Kitô giáo mà chủ nghĩa Mác vô thần đã không thể tiêu diệt được trong 60 năm qua. Nguyễn Minh Sơn

321    19-07-2018