Sidebar

Thứ Tư
17.04.2024

Cha sở Aleppo: Syria bị tàn phá nghiêm trọng, chúng tôi giúp tái thiết nhân tính của nó

Cha sở Aleppo: Syria bị tàn phá nghiêm trọng, chúng tôi giúp tái thiết nhân tính của nó

Những tu sỹ Dòng Phanxicô đã ở Đất Thánh 800 năm. Họ không chỉ duy trì những nơi mà Chúa Giêsu và các Tông đồ của Người đã đi qua, mà còn cho những người dân của họ, cho dù là người Kitô giáo hay không.

Do đó, Cha Ibrahim Alsabagh, một mục tử ở Aleppo, đã không từ bỏ thành phố trong suốt bốn năm chiến tranh và vây hãm. Bây giờ, ngài đang giúp xây dựng lại nó. Nó không chỉ liên quan đến việc phục hồi một nơi bị phá hủy 70 phần trăm, thiếu nước và điện. Thách thức còn lớn hơn nhiều.

Cha Fr. Ibrahim Alsabagh, Cha sở ở Aleppo, Syria:

“Nhìn quanh chúng tôi, chúng tôi hiểu rằng việc tái thiết đất nước không chỉ có nghĩa là xây dựng lại một ngôi nhà hoặc cung cấp công việc. Chúng tôi phải thực hiện một cuộc tái thiết sâu sắc hơn về con người, những người mà, với phẩm giá của họ bị tổn thương, sống trong điều kiện thực sự không có lòng thương xót.”

Cha Ibrahim đã biên chép trải nghiệm của mình và đi đến Roma để trình bày với Đức Thánh Cha Phanxicô với cuốn sách ghi chép đầy đủ: một dấu hiệu của hy vọng mang tên “Viene il Mattino,” hoặc “Bình minh đang ló rạng.”

Cha Fr. Ibrahim Alsabagh, Cha sở ở Aleppo, Syria:

“Giữa những hỗn loạn, Giáo hội ở đó tự phó thác với sự sống của mọi người. Nó không thể nghỉ ngơi về sự vinh quang của nó hoặc than khóc về những gì đang xảy ra. Trách nhiệm của nó, đó là để giúp đỡ, nhất là gia tăng ở giữa những hỗn loạn.

Mặc dù chỉ nhìn thấy sự hủy diệt xung quanh nó, nó không mất hy vọng bởi vì nó cũng chứng kiến ​​kết quả tích cực. Họ đã xây dựng lại 1.200 ngôi nhà và tài trợ 400 dự án vi mô, trong đó 96% đã tiến về phía trước. Đối với những người hỏi họ có thể giúp đỡ như thế nào, ngài nói với họ theo hai cách.

Cha Fr. Ibrahim Alsabagh, Cha sở ở Aleppo, Syria:

“thứ nhất, cầu nguyện. Chúng ta có niềm tin tuyệt đối vào giá trị của lời cầu nguyện và quyền lực của nó. Ngoài lời cầu nguyện, bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng tốt. Có thể mỗi người làm theo những gì truyền cảm hứng cho trái tim của mình. Chúa Thánh Thần chắc chắn truyền cảm hứng cho những người bị thiệt thòi nhất.”

Tu sỹ Phanxicô, Cha sở Aleppo, không che giấu sự quan tâm của ngài. Ngài nói vấn đề ở Syria mở rộng ra ngoài biên giới của nó, và rằng nếu xung đột này không được giải quyết, nó có thể dẫn đến một thời gian rất tối tăm cho nhân loại.

Đó là điều tương tự được Đức Thánh Cha thường nhắc tới, ngài bày tỏ sự sợ hãi của mình về một cuộc chiến tranh thế giới mới. Nguyễn Minh Sơn

273    06-06-2018