Sidebar

Thứ Sáu
12.07.2024

Cha Thánh Piô và Đức Mẹ

 

Trong bức thư viết năm 1912, Cha Thánh Piô đã viết: “Không biết bao nhiêu lần tôi đã phó dâng cho người mẹ này các lo âu bồi hồi trong tâm hồn giao động của tôi! Và không biết bao nhiêu lần Mẹ đã an ủi tôi!… Trong những lúc khó khăn, gần như tôi không còn mẹ trần thế, nhưng tôi có mẹ đầy lòng thương xót trên Trời… Bà Mẹ nhỏ bé tội nghiệp này đã yêu tôi biết dường nào! Mỗi lần đến đầu tháng năm, tháng Đức Mẹ là tôi lại có cảm nhận này. Với sự dìu dắt vô biên của Mẹ, Mẹ đã đưa tôi đến bàn thờ sáng nay! Tôi muốn có một giọng nói thật mạnh để mời những kẻ phạm tội trên thế gian này, tất cả hãy đến cùng Mẹ”.

Cha Thánh Piô còn viết: “Tôi cảm thấy quả tim tôi cháy bừng, tôi cảm thấy liên kết chặt chẽ với Chúa Giêsu qua Đức Mẹ, tôi không còn thấy các sợi dây cột chặt tôi”.

Cha Thánh Piô thấy nơi Đức Mẹ là người dẫn chúng ta đến Chúa Giêsu và qua lời cầu bàu thống thiết của Mẹ, bao nhiêu ơn Chúa đã đổ xuống trên chúng ta.

Trong bức thư viết năm 1915, Cha Thánh Piô viết: “Noi gương các tâm hồn đã được chọn, chúng ta cố gắng luôn ở đằng sau Đức Mẹ, luôn đi bên cạnh Mẹ, vì không có con đường nào dẫn đến sự sống, nếu không phải đó là con đường Mẹ đã đi: chúng ta đừng từ chối con đường này, chúng ta, những người muốn đi đến đích”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

253    23-09-2018