Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

Cha Zollner kêu gọi kiên nhẫn đợi những thành quả cụ thể

Cha Hans Zollner, SJ, liên lạc liên của cuộc gặp gỡ các vị Chủ tịch HĐGM thế giới về việc bảo vệ trẻ em trong Giáo Hội, kêu gọi dư luận kiên nhẫn đợi những thành quả của cuộc gặp gỡ này.

Ngay sau diễn văn của ĐTC sáng ngày 24-2-2019 kết thúc 3 ngày rưỡi cuộc gặp gỡ các vị Chủ tịch HĐGM tại Vatican, nhiều người, đặc biệt là đại diện các tổ chức các nạn nhân bị lạm dụng tính dục tỏ ra thất vọng và bất mãn, thì không thấy những biện pháp cụ thể.

 Tuyên bố với Đài Vatican, Cha Zollner, cũng là thành viên Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em, nói: ”Các kết quả sẽ tới. Cuộc họp thượng đỉnh tại Vatican sẽ mang lại những hoa trái quan trọng, cụ thể”.

 Cần kiên nhẫn chờ đợi

 Với những người phê bình cho rằng cuộc gặp gỡ chỉ là một mặt tiền gồm những lời nói chứ chẳng có hành động gì, Cha Zollner trả lời rằng: Cần kiên nhẫn chờ đợi. Chúng ta không phải bắt đầu từ năm Zero. Từ lâu Giáo Hội đã dấn thân bài trừ nạn lạm dụng tính dục. Trong 3 ngày rưỡi, không thể thay đổi ngay cả thế giới. ”Chúng tôi đã nhận được rất nhiều những chỉ dẫn về những điều rất cụ thể và quan trọng. Ngay chiều chúa nhật 24-2-2019, Ban tổ chức đã nhóm họp. Và hôm sau, thứ hai, 25-2, trọn buổi sáng cũng đã có cuộc họp các vị bộ trưởng và đại diện các cơ quan trung ương Tòa Thánh để xác định xem có thể khởi sự tiến trình áp dụng như thế nào. Chiều thứ hai, chúng tôi đã họp lại để xác định một kế hoạch mau lẹ, có thể mang lại những kết quả rất cụ thể”.

 Những kết quả

 Cha Zollner giải thích rằng có một số điều đã được lên chương trình, đó là thiết lập những đường hường chống lạm dụng tính dục cho Quốc gia Thành Vatican và thực tế các luật cho Thành này sắp được công bố. Tiếp đến chúng tôi sẽ thành lập toán đặc nhiệm, nghĩa là các nhóm chuyên gia đi tới các HĐGM cần nhất vì thiếu các nhân sự chuyên môn. Tại nhiều nơi ở Phi châu và Á châu, không có một nền văn hóa phòng ngừa lạm dụng tính dục, trong Giáo Hội cũng như trong xã hội, và cũng không có những người có khả năng thi hành công tác này. Vì thế để khởi sự một tiến trình suy tư, nhưng cả một hoạt động ứng dụng thực sự để bạo vệ các trẻ em, một số người có khả năng giúp các HĐGM, các dòng tu, làm tất cả những gì có thể trong những vùng liên hệ để các trẻ em được an toàn”.

 Nhiều GM Á, Phi thay đổi thái độ

 Cha Hans Zollner cho biết đã cảm thấy rất khích lệ khi thấy nhiều GM trong cuộc gặp gỡ mới đây đã thay đổi tháy độ. Nhất là các GM tại những vùng mà

cho đến nay các vị thường nói: ”'Vấn đề lạm dụng không phải là một đề tài liên hệ tới chúng tôi...”. Tại Á, Phi, tôi cũng đã từng nghe nhiều người nói: ”Vấn đề lạm dụng trẻ em là một vấn đề của tây phương, ở đây chúng tôi không có những tội ác ấy”. Trái lại, nay họ hiểu rằng không những có những vấn đề ấy tại đất nước của họ, nhưng họ cũng nhận rằng cần phải làm tất cả những gì có thể để thi hành công ý, lắng nghe các nạn nhân và làm việc sâu rộng để phòng ngừa tệ nạn ấy”. (Rei 26-2-2019)G. Trần Đức Anh OP - Vatican

388    01-03-2019