Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

Chặng đàng Thánh Giá - 2019

Chặng đàng Thánh Giá - 2019
CHẶNG THỨ 1
CHÚA GIÊSU CHỊU XỬ ÁN
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chấp nhận chịu xử án bất công. Xin Chúa ban cho chúng con và cho mọi người trong thời đại chúng con ơn trung tín với chân lý. Xin Chúa đừng để trách nhiệm về sự đau khổ của những người vô tội đè nặng trên chúng con và những thế hệ mai sau.
Lạy Chúa Giêsu, vị Thẩm Phán chí công, mọi danh dự và vinh quang đều thuộc về Chúa đời đời chẳng cùng. Amen.
CHẶNG THỨ 2
CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ
Lạy Chúa, Chúa đã chọn con đường Thập giá để biểu lộ tình yêu cứu độ cho chúng con. Thập gía là đau khổ, là thử thách. Nhưng Thập giá cũng là nguồn ơn cứu độ.
Xin Chúa thêm sức, để chúng con trung thành vác thập giá mình đến cùng với lòng yêu mến và vâng phục Thánh ý Chúa.
Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Amen.
CHẶNG THỨ 3
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT
Lạy Chúa Giêsu, chúng con mang thân phận yếu đuối và giới hạn. Nhiều lần chúng con đã ngã nhào trong cám dỗ và tội lỗi cách ê chề, đau đớn. Chúng con đã tự tách mình khỏi tình yêu của Chúa, làm cho cuộc sống của mình chới với, sự bình an nội tâm chẳng còn. Bản tính người của chúng con vốn đã mong manh, yếu đuối, nay lại càng trở nên mong manh, yếu đuối hơn.
Xin Chúa ban ơn nâng đỡ, để chúng con can đảm chỗi dậy và bước tới trên con đường theo Chúa.
Chúng con xin dâng Chúa lời ca ngợi và tình yêu đến muôn đời. Amen.
CHẶNG THỨ 4
CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ 
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã bước theo Chúa Con trên đường Thánh Giá. Xin Mẹ khẩn cầu cho chúng con và cho mọi thế hệ ơn cậy trông vào tình yêu của Chúa. Những khi chúng con gặp thử thách, xin Mẹ giúp chúng con đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của Chúa. Ngược lại, càng yêu mến, trông cậy, phó thác vào Chúa hơn, nhờ đó chúng con thêm nghị lực, thêm niềm an ủi và thêm lòng tin tưởng.
Mọi vinh dự và vinh quang đều thuộc về Chúa Giêsu, Con của Mẹ đời đời chẳng cùng. Amen.
CHẶNG THỨ 5
ÔNG SIMONG VÁC ĐỠ THẬP GIÁ
VỚI CHÚA GIÊSU
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã cho ông Simon được vinh dự gánh lấy Thánh Giá của Chúa. Xin đừng để chúng con hững hờ với những người đang bị đè nặng bởi thập giá của bệnh tật, của cô đơn, của nghèo đói và bất công.
Xin Chúa giúp chúng con trở nên chứng nhân Tin Mừng của Thánh Giá và chứng nhân của Chúa.
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị đời đời. Amen
CHẶNG THỨ 6
BÀ VÊRÔNICA LAU MẶT CHÚA GIÊSU
 Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, vì Chúng con chưa nghe lời Chúa dạy, chưa bắt chước đời sống của Chúa. Nhiều lần chúng con đã không yêu mến anh em mình, không yêu thương người nghèo, không ra tay giúp đỡ người bất hạnh. Chúng con sống xa cách mọi người, thậm chí còn không bao giờ tìm đến đối thoại hay thăm viếng anh chị em chúng con.
Xin cho chúng con ý thức rằng: mỗi khi chúng con làm việc gì cho ai, là chúng con đang làm cho Chúa.
Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Amen
CHẶNG THỨ 7
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI
Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những kẻ yếu đuối. Xin ban cho chúng con sức mạnh, để mang lấy thập giá của đời sống hàng ngày và được đứng lên sau những lần vấp ngã. Lạy Chúa Giêsu là nguồn trợ lực khi chúng con yếu đuối.
Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Amen.
CHẶNG THỨ 8
CHÚA GIÊSU YÊN ỦI CÁC PHỤ NỮ GIÊRUSALEM
Lạy Chúa xin tha thứ cho chúng con vì chúng con đã không khóc thương chính mình, đã không nhìn thấy sự dữ  trong chúng con. Chúng con đã không than khóc tính ích kỷ, ươn lười và cứng lòng của chúng con.
Xin Chúa dủ lòng xót thương ban ơn trợ lực để chúng con đủ khả năng vượt trên tính yếu đuối, dễ bị tội lỗi, và mọi cám dỗ làm gục ngã. Xin giúp chúng con hoàn thành Thánh ý Chúa suốt đời chúng con.
Chúa hằng thống trị muôn đời. Amen.
CHẶNG THỨ 9
ĐỨC GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khiêm hạ vác Thánh Giá. Bằng cách ấy, Chúa đã cho thế gian thấy cái giá phải trả cho sự tội mà thế gian đã gây ra. Cũng chính bằng cách ấy, chúng con hiểu rõ giá trị của ơn cứu rỗi lớn khôn cùng mà Chúa đã dành cho chúng con.
Xin cho thế giới chúng con, vốn nghèo nàn về tình yêu, nghèo nàn về sự sống, nhận ra sự giàu có trong tình yêu hiến thân của Chúa để chúng con biết làm giàu cho nhau bằng tình yêu, để sự sống của chúng con dồi dào hơn, và để tất cả chúng con nhờ yêu thương, đạt đến ơn cứu rỗi mà chính Chúa đã tặng ban.
Chúng con xin dâng Chúa lời ca ngợi và tình yêu đến muôn đời. Amen
CHẶNG THỨ 10
CHÚA GIÊSU BỊ LỘT ÁO
Lạy Chúa, con đường cứu độ mà Chúa đã và đang thực hiện, dẫu đã qua chiều dài lịch sử, vẫn nặng nề bởi bao cái xấu, bao đổ vỡ của chính loài người chúng con. Xin Chúa hướng chúng con quay về con đường của Chúa là lẽ yêu thương, là sự công chính, là ơn thánh thiện, để chúng con trở thành những con người thực sự bước đi trong ánh sáng cứu độ. Nhờ đó, chúng con đủ khả năng yêu mến trái đất này, và ra sức xây dựng nền văn minh của sự sống, của tình thương.
Chúa là thượng tế và lễ tế, Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Amen 
CHẶNG THỨ 11
CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH
Lạy Chúa, có lẽ đây là điểm dừng quan trọng nhất trong cuộc đời Kitô hữu của mỗi chúng con khi chiêm ngắm Chúa chịu đóng đinh trên Thánh Giá. Chúa đã chịu đóng đinh để con người được tự do, được giải thoát  khỏi vòng vây tội lỗi.
Xin Chúa đổ tràn tình yêu Chúa vào lòng chúng con, để nơi Thánh Giá, nơi những thương tích nhục nhằn của Chúa, chúng con nhận biết tội lỗi của chúng con mang sức hủy diệt đến mức nào. Nhờ đó, chúng con cũng biết thật, ơn cứu rỗi mà Chúa trao ban cho chúng con thật lớn lao, thật sâu rộng biết dường nào.
Chúng con xin dâng Chúa lời ca ngợi và tình yêu đến muôn đời. Amen.
CHẶNG THỨ 12
CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ
(Thinh lặng tưởng niệm sự chết của Chúa).
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết để cứu độ chúng con, xin giúp chúng con cũng biết đóng đinh con người cũ của chúng con vào thập giá, và biết chết đi cho mọi tính hư tật xấu, để khi đã cùng chết với Chúa, chúng con cùng được sống lại  với Chúa trong vinh quang.
Chúa đáng chúc tụng và ngợi khen muôn đời. Amen.
CHẶNG THỨ 13
HẠ XÁC CHÚA GIÊSU KHỎI THÁNH GIÁ
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ chuyển cầu cho chúng con được ơn đức tin, đức cậy và đức mến. Ngõ hầu, chúng con được nên giống như Mẹ, đó là vững vàng tin tưởng vào Chúa Giêsu dù cuộc đời chúng con thăng hay trầm, đau thương hay hạnh phúc. Xin cho chúng con được hiện diện bên Thánh Giá Chúa như Mẹ, bằng sự tháp nhập thập giá cuộc đời chúng con vào Thánh Giá Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, là Con của Mẹ, và là Đấng cứu chuộc chúng con, xin cho chúng con nhận ra sức mạnh của tình yêu Chúa qua những đau khổ của nhân loại, nhằm giúp chúng con khám phá hình ảnh của Đấng mà chúng con vẫn luôn tin tưởng.
Chúa hằng sống và hiển trị với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen
CHẶNG THỨ 14
TÁNG XÁC CHÚA GIÊSU
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ơn nhận ra những lỗi phạm của chúng con để chúng con biết ăn năn tội thật lòng. Xin cho chúng con một ý chí vững mạnh, để luôn sống theo thánh ý Chúa, và nhờ Chúa đoái thương, sự cố gắng của chúng con  đáng lãnh nhận ơn cứu độ.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa không còn hiện diện hữu hình ở trần gian, nhưng Chúa vẫn ở lại giữa thế giới qua Bí Tích Thánh Thể, qua Thần Khí và Lời của Chúa.
Xin cho chúng con luôn mong đợi ngày Chúa lại đến, để chúng con thấy trời mới đất mới. Đó chính là niềm khát vọng vô biên cháy bỏng của chúng con đang khi còn mang thân phận lữ  thứ trần gian.
Lạy Chúa, chúng con yêu mến Chúa. Chúa là Đấng cứu độ trần gian. Amen.
 
KẾT THÚC (Chủ sự ngỏ lời với cộng đoàn):
Đọc Kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng kinh Sáng Danh để cầu nguyện  theo riêng mỗi  trước khi kết thúc.
Hát kết thúc.Lm. N Minh Hùng

1183    15-04-2019