Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Chết vì Chúa Kitô đem lại ý nghĩa gì?

TUẦN XXXIII - CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN
Kn 3,1-9; Rm8,31b-39; Ga 17,11b-19

 
download 1Anh chị em thân mến,
Theo lịch sử, Giáo hội Việt Nam được đón nhận Tin mừng vào thế kỉ thứ 16 (1533 một giáo sĩ tên là Inikhu đến truyền đạo tại làng Quần Anh Ninh Cường và Trà Lũ - Phú Nhai). Sau khi đón nhận Tin mừng và không người phát triển, Giáo hội VN bị cấm cách, bắt bớ và bách hại suốt ba trăm năm. Trong thời gian bách hại đó, Giáo hội Việt Nam đã có khoảng 130.000 kitô hữu đã đổ máu ra làm chứng đức tin. Trong số đó, có 117 vị đã được phong hiển thánh, và 1 vị được phong chân phước là giáo lý viên Anre Phú Yên. Việc các ngài hy sinh mạng sống để làm chứng cho  Chúa và Tin mừng có ý nghĩa gì?

Thưa, trước hết việc các ngài hy sinh mạng sống làm chứng cho Chúa và Tin mừng dạy chúng ta rằng chết không phải là hết, nhưng là cánh cửa mở ra cho sự sống đời đời và viên mãn bên Chúa. Quả vậy, bài đọc thứ nhất trích sách Khôn ngoan khẳng định: linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Các ngài được hưởng bình an của Chúa, được chứa chan niềm hy vọng, được trường sinh bất tử. Nếu các ngài phải chịu đau khổ, thử thách, gian nan nơi trần gian là các ngài được Chúa sửa dạy, tinh luyện, để xứng đáng hưởng ân huệ lớn lao là được Chúa viếng thăm và cho rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. Một khi được chung chia hạnh phúc với Chúa, các ngài được trao quyền xét xử muôn dân, thống trị muôn nước, và chính Chúa sẽ là vua của các ngài đến muôn đời.

Việc các thánh tử đạo hy sinh mạng sống vì đức tin, vì Chúa, và vì Tin mừng là dấu chứng các ngài cậy trônng vào Chúa và trung thành với Chúa. Mà những ai trông cậy Chúa sẽ được am tường sự thật; những ai trung thành, sẽ được Chúa yêu thương và cho ở gần vì Chúa ban ân phúc và xót thương những ai Chúa tuyển chọn. Các thánh tử đạo là người cậy trông vào Chúa và trung thành với Chúa giữa bao sóng gió của cuộc đời.

Thứ đến, việc các ngài hy sinh mạng sống để làm chứng cho Chúa và Tin mừng là bằng chứng hoa trái của tình yêu. Thật thế, thánh Phaolo trong thư gửi tín hữu Rm 8,31-39 đã khẳng định: “Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?” Thiên Chúa bênh đỡ các tính hữu bằng việc chẳng tiếc Con Một. Ngài trao nộp người con ấy cho chúng ta để liên kết chúng ta với Chúa và để cuộc đời của chúng ta trổ sinh hoa trái. Nếu Ngài đã ban con Một cho ta thì chắc chắn chẳng ơn huệ nào Ngài có thể không ban cho ta. Vì thế, không ai, không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Dù gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, gươm giáo, sự chết, sự sống, thiên thần, ma vương quỷ lực, hiện tại tương lai, bất cứ sức mạnh nào, trời cao..., tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta vẫn thế và tình yêu của ta đối với Chúa cũng được mời gọi không thay đổi.

Việc các thánh tử đạo hy sinh mạng sống vì Chúa, vì đức tin và vì Tin mừng là bằng chứng tình yêu Chúa dành cho các ngài sinh công hiệu và tình yêu của các ngài dành cho Chúa luôn vững bền. Tình yêu ấy không những được giữ trong lòng, được tuyên xưng trên môi miệng, mà còn sinh hoa kết trái trong đời thường. Phần phúc thiên đàng chính là phần thưởng cho tình yêu son sắt ấy.

Sau cùng, việc các ngài hy sinh mạng sống vì Chúa, vì đức tin và vì Tin mừng là hoa trái của lời cầu nguyện hiến tế của Chúa Giêsu được nói tới trong Tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ được hiệp nhất với nhau và với Chúa; cầu nguyện cho họ khỏi ác thần vì họ còn sống ở thế gian là còn phải đối mặt với thử thách cả trong đời thường lẫn đời sống đức tin; cầu xin cho các môn đệ được thánh hiến trong sự thật như Ngài đã được thánh hiến.

Lời cầu nguyện ấy đã sinh hoa kết trái nơi các tông đồ, nơi các thánh tử đạo Việt nam. Việc các ngài hy sinh mạng sống vì đức tin, vì Chúa và vì Tin mừng là bằng chứng khẳng định lời cầu nguyện và việc hy sinh mạng sống trên thập giá của Chúa đã không vô nghĩa. Các môn đệ được hiệp nhất với nhau; thông hiệp với Chúa khi ở đời này và nên một với Chúa ở đời sau. Chính Chúa đã gìn giữ các ngài khỏi ác thần (không để các ngài rơi vào tay ma quỷ, thế gian và xác thịt, nhưng thuộc về Chúa). Các ngài đã được thánh hiến để thuộc trọn về Chúa nên cái chết không thể ly tán các ngài với Chúa.

Anh chị em thân mến,
Hôm nay giáo hội Việt Nam mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam và giáo xứ Ninh Mỹ thay mặt giáo phận chầu Thánh Thể. Mừng kính các ngài, giáo hội muốn dạy chúng ta rằng hy sinh mạng sống vì đức tin, vì Chúa, vì Tin mừng là việc làm ý nghĩa nhất của ơn gọi làm con Chúa làm môn đệ Chúa Kitô. Việc làm ấy chứng minh rằng sau khi chết, linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa, là bằng chứng hoa trái của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người và con người dành cho Thiên Chúa, là hoa trái lời nguyện hiến tế của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha. Nguyện xin Chúa cho các tín hữu luôn can đảm làm chứng cho Chúa, cho đức tin và cho Tin mừng. Nếu có phải thiệt thân vì Chúa và vì Tin mừng, thì xin cho chúng ta luôn can đảm chấp nhận. Xiin cho các tín hữu biết múc lấy nguồn sức mạnh và sự sống từ Thánh Thể và lời hằng sống để sống đời chứng nhân cho Chúa. Amen!  

Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

839    17-11-2019