Sidebar

Thứ Hai
26.09.2022

Chỉ dẫn của Thánh Gioan Phaolô II dành cho những người cha

pope
 DERRICK CEYRAC | AFP


Trong
Tông huấn Familiaris Consortio, Thánh Gioan Phaolô II đã mang đến một chỉ dẫn súc tích nhưng mạnh mẽ dành cho mọi người cha.

Thánh Gioan Phaolô II tin rằng những người cha là nhân tố quan trọng đối với sự thành công của mọi gia đình, và ngài đã đưa rachỉ dẫn” dành cho những người cha trong Tông huấn Familiaris Consortio (số 25) của mình.

Thiên chức làm cha không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng với ơn Chúa giúp, mọi chuyện đều có thể.

1. Yêu thương vợ và con cái

Tình yêu đối với người vợ cũng là người mẹ của các con và tình yêu đối với con cái là cách thức tự nhiên đưa người nam đến chỗ thấu hiểu và chu toàn thiên chức làm cha của mình. Trên hết, ở những nơi hoàn cảnh xã hội và văn hoá dễ dàng đưa dẫn người cha đến chỗ không quan tâm tới gia đình hoặc ít tham gia vào công việc giáo dục, thì phải làm sao giúp cho xã hội ấy xác tín rằng vị trí và vai trò của người cha trong gia đình có một tầm quan trọng độc nhất không thay thế được.

2. Thực hiện vai trò chủ động trong việc giáo dục con cái

Khi biểu lộ và làm sống lại tình phụ tử của Thiên Chúa trên mặt đất này, người nam được mời gọi đứng ra để bảo đảm sự phát triển hài hoà và hiệp nhất cho tất cả các thành viên trong gia đình: người đó sẽ chu toàn trách vụ này bằng cách quảng đại thực thi vai trò đối với sự sống được thai nghén trong lòng người mẹ, bằng cách chuyên tâm hơn cho công việc giáo dục, một vai tròngười đó cùng chia sẻ với vợ mình.

3. Đừng trở thành một người cha vắng mặt

Như kinh nghiệm cho thấy, sự vắng mặt của người cha gây ra sự thiếu quân bình về tâm lý và luân lý, cũng như gây ra nhiều khó khăn đáng kể khác trong các tương quan gia đình.

4. Hãy là nguồn mạch của sự hiệp nhất, chứ không phải chia rẽ

Đừng bao giờ gây chia rẽ trong gia đình, nhưng hãy thúc đẩy sự hiệp nhất và tính ổn định trong gia đình.

5. Hãy là một chứng nhân Kitô hữu vững mạnh

Bằng cách trở nên chứng nhân, người cha minh chứng về một đời sống Kitô hữu trưởng thành để dẫn dắt con cái vào trong kinh nghiệm sống động về Đức Kitô và Giáo Hội một cách hữu hiệu.

 

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (19/6/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

157