Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

Chia sẻ - bác ái của đời linh mục

alterchristus


Khi lãnh nhận thiên chức linh mục, bản thân được trải qua những tháng năm sống loan báo tin mừng, sống cùng, sống với trong môi trường lương giáo khác nhau. Tôi nhận ra một số tương đồng trong cách chia sẻ, bác ái của các giáo sĩ Công giáo cũng như của các chức sắc trong các tín ngưỡng, tôn giáo bạn.

Môi trường tôi sống hầu như đa phần là đồng bào Khmer nghèo. Tôi mới đặt câu hỏi trong tôi rằng : “Tại sao người dân thì đa phần là nghèo là khó, mà những ngôi Chùa thì được xây dựng hay trùng tu thật hoành tráng như vậy?” Khi tìm hiểu rõ thì tôi nghe một vị Sư Cả tâm sự rằng: “dơ, Chùa chúng tôi xây được như vậy là nhờ cả ba trăm mấy chục cái Chùa từ Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang và cả bên Campuchia phụ giúp nữa đó quây”. Thật sự tín đồ và các Sư người Khmer sống rất đoàn kết, nhất là công việc chung tay góp sức xây dựng nhà Chùa. Họ sẵn sàng hy sinh đóng góp của cải vật chất như một cách tích đức cho cuộc sống mai sau. Khi thấy những điều ấy, tôi nghĩ tưởng ngay tới các vị linh mục tốt lành mà tôi đã từng biết đến trong cuộc đời tôi.

Tôi cũng hay thường tưởng nhớ và tuyên dương công trạng của các vị linh mục tốt lành mà tôi đã từng biết đến trong cuộc đời tôi. Tôi biết có nhiều vị có được đức tính tốt lành noi theo vị Thầy nhân lành là Đức Kitô; các vị ấy đã hy sinh cả cuộc đời mình vì Chúa, vì Hội Thánh và vì đoàn chiên; các ngài đã gieo mầm đức tin làm gia tăng con cái cho Hội thánh. Các ngài đã nuôi trồng ơn gọi cho Hội Thánh theo tinh thần của Chúa Kitô. Các ngài có cách nhìn phổ quát khi trợ giúp các công trình của Giáo xứ trong và ngoài Giáo phận.

Bản thân tôi cũng đã từng và đang lãnh nhận tình thương và sự trợ giúp tận tình của các vị bề trên, từ các linh mục, tu sĩ và các anh em bạn lớp. Tôi cảm nhận được sự chia sẻ đó như là món quà tình thương đang dành cho họ đạo nhỏ bé của tôi! Tôi có ước vọng trong đời tôi là phải nhìn các vị ấy như là gương sáng trong đời sống linh mục của tôi.

Tôi cảm tạ Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Caritas Vĩnh Long

342    24-08-2023