Sidebar

Thứ Sáu
14.06.2024

Chiêm ngắm các Mầu nhiệm Mân côi

eeee

 NĂM SỰ VUI : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng!” Toàn thể lịch sử cứu độ quy hướng về lời chào này, và niềm vui được vỡ òa: khi Đức Maria khiêm nhường thưa tiếng “xin vâng”. Khi chiêm ngắm Mầu Nhiệm Năm Sự Vui, chúng ta cũng có dịp nhìn lại cuộc đời mình: tràn ngập niềm vui vì Đấng Cứu Độ đã giáng sinh cho chúng ta, nhưng vẫn thấp thoáng đâu đó những bi kịch, qua lời tiên báo: Đức Kitô sẽ bị chống báng, và một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Mẹ. Ước gì chúng ta luôn biết cùng Mẹ suy gẫm và chiêm ngắm các mầu nhiệm cuộc đời mình!

NĂM SỰ SÁNG: Đành rằng, toàn thể các mầu nhiệm cuộc đời Đức Kitô toàn là các mầu nhiệm ánh sáng, bởi vì, Người là ánh sáng thế gian. Tuy nhiên, Mầu Nhiệm Sáng được tỏ hiện cách đặc biệt qua những năm tháng của cuộc đời công khai, khi Đức Giêsu công bố Tin Mừng Nước Trời. Ước gì chúng ta luôn biết chiêm ngắm các mầu nhiệm của Năm Sự Sáng, để chúng ta có thể làm sáng tỏ các mầu nhiệm ấy trong cuộc sống hằng ngày, ngõ hầu, đời sống của chúng ta trở nên dấu chỉ Nước Trời, đang hiện diện trong thế giới hôm nay!

NĂM SỰ THƯƠNG: Cao điểm của mặc khải về tình yêu Thiên Chúa, và nguồn mạch ơn cứu độ được tìm thấy nơi các Mầu Nhiệm Thương Khó. Kinh Mân Côi với Năm Sự Thương đã chọn lựa một vài giai đoạn của Cuộc Khổ Nạn, để mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng trong tâm hồn và làm sống lại từng thời điểm ấy. Ước gì chúng ta luôn sẵn sàng mở ra để đón nhận “cái giá” của sự trung thành với thánh ý Chúa Cha: được tỏ lộ trong các mầu nhiệm của Năm Sự Thương: chấp nhận chịu đánh đòn, đội mão gai, vác thập giá và chịu đóng đinh, như Đấng đã yêu thương và thí mạng vì chúng ta!

 MẦU NHIỆM NĂM SỰ MỪNG: Việc chiêm ngắm dung nhan của Đức Kitô không thể dừng lại ở hình ảnh của Đấng chịu đóng đinh, bởi vì, Người là Đấng đã sống lại. Kinh Mân Côi cũng mời gọi chúng ta vượt lên trên bóng tối của Cuộc Khổ Nạn để chiêm ngắm vinh quang của Đức Kitô trong mầu nhiệm Phục Sinh và Lên Trời. Nếu Đức Kitô đã không chỗi dậy, thì đức tin của chúng ta thật trống rỗng. Ước gì cùng với Mẹ Mân Côi chiêm ngắm các mầu nhiệm của Năm Sự Mừng, chúng ta cũng hy vọng, mai này, sẽ được cùng với Mẹ chiêm ngắm Đức Kitô, Con của Mẹ trên Quê Trời!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

782    26-09-2023