Sidebar

Thứ Ba
28.11.2023

Chiều kích Đại kết của tiến trình Hiệp hành

24112021150859

Trong một lá thư chung ngày 28-10-2021, Đức Hồng Y Kurt Koch - Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Thúc đẩy Hiệp nhất Kitô giáo - và Đức Hồng y Mario Grech - Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục - đã nói đến các Giám mục chịu trách nhiệm đại kết trong các Hội đồng Giám mục và các Thượng hội đồng Giáo hội Công giáo Phương Đông.

Trong thư, hai vị Hồng Y đưa ra những gợi ý thiết thực nhằm thực hiện chiều kích đại kết trong tiến trình công nghị tại các Giáo phận, các Hội đồng Giám mục và các Thượng hội đồng.

Tài liệu hướng dẫn cho Thượng Hội đồng khẳng định: “Cuộc đối thoại giữa các Kitô hữu trong các buổi chia sẻ khác nhau, được nối kết với nhau trong một Phép Rửa, có một vị trí đặc biệt trong hành trình công nghị” (5.3.7).

Trong lá thư này, hai vị Hồng Y viết: “Thật vậy, Hiệp hành và Đại kết đều là những tiến trình ‘đi cùng nhau’ ”. Trên thực tế, “vì Đại kết có thể được hiểu là ‘trao đổi các món quà Chúa ban’, một trong những món quà mà người Công giáo có thể nhận được từ các Kitô hữu khác chính là kinh nghiệm và hiểu biết của họ về tính hiệp hành.”

Đặc biệt, lá thư khuyến nghị các Giám mục cung cấp thông tin về tiến trình thượng hội đồng cho các nhà lãnh đạo Kitô giáo khác trong khu vực giáo phận của mình, mời họ đề cử đại biểu tham gia các cuộc họp Tiền-Thượng hội đồng giáo phận.

Hai vị Hồng Y tin tưởng rằng “chiều kích đại kết của tiến trình Thượng hội đồng sẽ cổ võ cả sự Hiệp hành và Hiệp nhất Kitô giáo để ‘dẫn mọi người đến niềm tin’ (Gioan 17,21)”.

Nguồn: synod.va (29/10/2021)
Chuyển ngữ: Vi Hữu - Nguồn: Tổng Giáo Phận Sài Gòn (24/11/2021)

371