Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

Chính khi thứ tha là khi được tha thứ


Đoạn Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta phải biết sống yêu thương tha thứ cho người khác như Chúa đã thương xót tha thứ cho chúng ta.

Khởi đi từ một vấn nạn được thánh Phêrô trình bày với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha thứ đến mấy lần? Có phải bảy lần chăng ?”. Câu hỏi này bộc lộ một tâm thức khá phổ biến trong đạo Do thái thời Chúa Giêsu, đó là cách sống vụ hình thức. Một tâm thức có tính toán giới hạn về sự tha thứ cho anh em mình. Chúa Giêsu không hề phủ nhận điều mà Phêrô vừa nói “tha bảy lần”, nhưng Chúa muốn sự tha thứ của Phêrô phải được đẩy tới xa hơn nữa, khi Ngài quảng diễn cho Phêrô: “Thầy không nói đến bảy lần, nhưng là bảy mươi lần bảy”. Nghĩa là hãy tha thứ luôn luôn, tha thứ không giới hạn, không tính toán. Chúa Giêsu đã phá bỏ nếp sống cũ và mở ra một viễn tượng mới của Tám Mối Phúc Thật: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7).

00 00 pardonner

Để làm sáng tỏ việc tha thứ, Chúa Giêsu kể thêm dụ ngôn về tên đầy tớ được chủ tha bổng cả một món nợ lớn mà chính anh ta không thể nào trả được. Nhưng tên đầy tớ ấy lại nhẫn tâm cứng cỏi với một người bạn mắc nợ mình một món nợ thật nhỏ bé. Chúa Giêsu kết thúc dụ ngôn bằng hình phạt nghiêm khắc đối với tên đầy tớ ấy, khi tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?"

Điều mà Chúa Giêsu muốn dạy qua dụ ngôn được chính Chúa nói ra qua câu kết luận: “Cũng vậy, Cha Thầy trên trời cũng sẽ đối xử với mỗi người chúng con như vậy, nếu chúng con không biết tha thứ cho anh em mình". Vâng! Thiên Chúa sẽ không tha thứ cho chúng ta, nếu chúng ta không biết tha thứ cho anh chị em xúc phạm đến chúng ta. Chúa Giêsu nhấn mạnh điều này khi dạy cho chúng ta kinh Lạy Cha: "Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con".

Trong đời sống hằng ngày, chúng ta hãy xét xem mình có cảm nhận được tình thương tha thứ của Thiên Chúa để cũng biết sống bao dung tha thứ cho những lỗi lầm của người khác không? Thái độ tha thứ luôn luôn và tha thứ tất cả trong tương quan với mọi người chính là điều kiện công bằng đòi buộc cho việc trước đó chúng ta đã được Thiên Chúa tha thứ luôn luôn và tất cả. Tuy nhiên, một nghịch lý luôn chi phối mọi người chúng ta, đó là chỉ muốn được tha thứ nhưng lại không dễ dàng thứ tha. 

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết quảng đại tha thứ cho nhau, để chúng con xứng đáng nhận được ơn tha thứ của Chúa, như lời thánh Phanxicô Assisi đã cầu nguyện: “vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ”. Amen.

VQĐ

1035    26-03-2019