Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

Chính phủ của Al-Sisi phục hồi và hợp thức hóa hơn 500 nhà thờ

Trong những ngày gần đây, nhân dịp ra mắt kế hoạch quốc gia về các công trình xã hội, Tổng thống Ai Cập, ông Abd al-Fattah al-Sisi đã cam kết tu bổ các nhà thờ bị "Anh em Hồi giáo" phá hủy (vấn đề các chính quyền trước thường bỏ qua); đồng thời, chính phủ đang làm việc để hợp pháp hóa các công trình thánh thiêng Kitô giáo khác và đang cấp giấy phép xây dựng các nhà thờ mới.

Các nhà thờ ở Ai Cập đã bắt đầu các dự án tái thiết và nâng cấp để xóa bỏ hậu quả của các cuộc tấn công của "Anh em Hồi giáo". Các cuộc tấn công bắt đầu từ tháng 8 năm 2013; nhìn chung, đã có 90 vụ tấn công ở nhiều nơi khác nhau ở nước này, chủ yếu ở Minya; ngoài ra còn ở các vùng Asyut, Fayoum, Giza, Suez, Sohag, Luxor và Beni Suef. Việc tái thiết đã được bắt đầu từ các nhà thờ ở Minya nhưng các cơ sở xã hội, bệnh viện và giaó dục ở Suez, Beni Suef và Giza cũng bắt đầu được tái thiết, sửa chữa.

Chính phủ của Al-Sisi chú ý đặc biệt đến việc xây dựng nhà thờ: ngày 30 tháng 8 năm 2016, lần đầu tiên dự luật liên quan đến các công trình thờ phượng của Kitô giáo được Nghị viện thông qua. Trong 100 năm qua, các công trình tôn giáo được điều chỉnh bởi một sắc lệnh có từ thời Ottoman. Việc hợp thức hóa được phê duyệt từ một sắc lệnh mới được Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail ký, nhằm đảm bảo các nhà thờ sẽ trở nên phù hợp với các thông số xác định bởi các quy định pháp luật mới.

Trong các tuyên bố trước đây, Đức Thượng phụ Tawadros II nói rằng chính phủ hiện nay "đang chữa lành các vết thương, chăm sóc sự ổn định xã hội và chính phủ khẳng định các giá trị chính đáng quyền của công dân". Theo cha Michael Anton, phó chủ tịch Ủy ban về hợp thức hóa các nhà thờ có 500 nhà thờ đã bị chiếm đóng trong hai năm qua.

Hơn nữa, Ủy ban Bộ trưởng hiện đang kiểm tra 2.500 tài liệu đăng ký đất đai do Giáo hội Chính thống giáo Copt cung cấp, liên quan đến việc xác định và kết cấu một số nhà thờ và nơi cử hành phụng vụ được phân phối trong cả nước, để hợp thức hóa các nơi này. Đây là các nơi mà trong nhiều năm các nghi lễ tôn giáo đã được cử hành không có phép.
 Ngọc Yến 

367    18-12-2018