Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Chính quyến của TT Trump sẵn sàng chấm dứt lệnh tránh thai

 

 Chính quyền của Tồng thống Trump sẽ sớm công bố các quy định mới miễn trừ cho các tổ chức tôn giáo khỏi luật lệ “Obamacare” rằng các chương trình bảo hiểm y tế phải bao gồm bảo hiểm tránh thai, theo tờ Wall Street Journal.

 Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, ông Trump đã hứa sẽ bãi bỏ “lệnh ngừa thai” đối với các tổ chức tôn giáo. Theo những quy định mới, việc thi hành lời hứa và cho phép các nhà tuyển dụng không tham gia bảo hiểm tránh thai, sẽ sớm được công bố.

 

NMS

721    19-08-2017