Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Chính Thống Giáo vượt qua Tin Lành trở thành tôn giáo lớn thứ hai tại Monaco

Monaco là một quốc gia rất nhỏ bé ở miền duyên hải phía Nam nước Pháp. Quốc gia này được thành lập từ năm 1297 và tồn tại được cho đến ngày nay mặc dù diện tích chỉ có 2km vuông với dân số 30,645 người, theo cuộc điều tra vào tháng 7 năm 2017. 

90% dân số tại đây là người Công Giáo. Trong 10% còn lại, đa số là các tín hữu Chính Thống Giáo, rồi đến các tín hữu Tin Lành.

Theo báo cáo của cơ quan International Religious Freedom vào năm 2012, quốc gia này chỉ có một giáo xứ Chính thống Hy Lạp duy nhất. Nhưng hiện nay nhiều giáo xứ Chính Thống Giáo khác đã được hình thành sau khi một cộng đoàn Chính Thống Giáo Nga được thành lập vào năm 2017.


Source: - Orthodox Chrstianity - Orthodoxy has become second biggest religion in Monaco Đ Tự Do

286    30-11--0001