Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

Chính thống Nga không chấp nhận đề nghị ngày Phục sinh duy nhất

Chính thống Nga không chấp nhận đề nghị ngày Phục sinh duy nhất


 
Tòa Thượng phụ Chính thống Nga từ khước đề nghị của Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople, theo đó các Giáo hội Kitô cử hành lễ Phục sinh vào cùng một ngày thống nhất.

nga.jpg
 

Trong thông cáo công bố hôm 7/4/2021 vừa qua, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva, nói rằng một việc cải tổ lịch và thay đổi cách tính ngày cử hành lễ Phục sinh là điều không có trong chương trình của Giáo hội Chính thống Nga. Đề nghị thuộc loại này đã nhiều lần được đưa ra trong những thập niên trước đây và cũng đã được Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô ở Genève mang ra thảo luận.

 

Theo Đức Tổng giám mục Hilarion, “trọng tâm vấn đề đơn giản là ai sẵn sàng từ bỏ ngày lễ Phục sinh mình vẫn cử hành. Ví dụ, chúng tôi không có ý định thay đổi ngày lễ Phục sinh của chúng tôi. Từ phía các tín hữu Chính thống Nga, không có yêu cầu thay đổi lịch của Hội thánh. Điều này không phải chỉ liên hệ tới ngày lễ Phục sinh, nhưng là chấp nhận lịch Gregoriano”.

 

Hôm 9/3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Job Getcha của giáo phận Termessos, đại diện thường trực của Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople tại Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô ở Genève, Thụy Sĩ, đưa ra đề nghị: “Kỷ niệm Công đồng chung Nicea năm 325 là một cơ hội tốt để các tín hữu Kitô trên thế giới nhận thức về sự cần thiết phải cải tổ lịch và xác định việc cử hành lễ Phục sinh vào một ngày nhất định, để trung thành với quyết định của Công đồng chung đầu tiên”.

 

Đức Hồng y Koch Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô đã chào mừng đề nghị của Đức Tổng giám mục Job Getcha và nói rằng: “Phục sinh là lễ trọng nhất của Kitô giáo. Vì thế, thật là một dấu chỉ đẹp và quan trọng nếu các Kitô hữu cử hành lễ này vào một ngày nhất định. Ước muốn này cũng là điều được Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đức Thượng phụ Tawadros của Chính thống Copte Ai Cập, rất quan tâm”.

 

Năm 1582, Đức Giáo hoàng Gregorio XIII đã quyết định cải tổ lịch để bù đắp mười ngày bị hụt theo lịch của hoàng đế Giuliano, nhưng nhiều Giáo hội Đông phương, không chấp nhận sự thay đổi này. Vì thế, năm nay Chính thống giáo sẽ cử hành lễ Phục sinh vào ngày 2/5 tới đây, trong khi các Giáo hội Latinh và Tây phương đã cử hành lễ này hôm 4/4 vừa qua.

 

(KAP 7-4-2021)

 

G. Trần Đức Anh, O.P.

361    11-04-2021