Sidebar

Thứ Tư
27.09.2023

Cho con cùng Chúa...

Cho con cùng vác Chúa ơi
Cùng ôm Chúa chịu thịt rơi máu trào
Vườn Dầu quạnh vắng chiều nào
Con cùng Chúa nhé thì thào thâu đêm

Cho con được tựa vai êm
Cùng chén đắng cạn rũ mềm buồn tênh
Đường lên Núi Sọ gập ghềnh
Con xin từng bước kề bên dìu Ngài

Nhưng đinh nhọn với mão gai
Chúa con có thể chia ai bây giờ?
Chúa ơi Chúa thật dại khờ
Làm con đau quặn, lời thơ xin Ngài

Cho con yêu Chúa miệt mài
Để con cùng chết với Ngài, Chúa ơi
Tình thương Chúa chạm muôn nơi
Ôi Tình Thật Tự ngàn đời mãi yêu!!!

Thérèse Hạt Cát
Holy Week 2023

227