Sidebar

Chúa Nhật

16.06.2024

Chợ sách Francfort: quyển sách của Đức Phanxicô về Kinh Lạy Cha

 

Quyển sách Kinh Lạy Cha (Padre nostro) của Đức Phanxicô được giới thiệu ở Chợ sách Francfort ở Đức (11-15 tháng 10 2017). Quyển sách này do nhà xuất bản Rizzoli và nhà xuất bản Vatican ấn hành. Nhà xuất bản Rizzoli cho biết, “các thỏa thuận để nhường bản quyền quốc tế đang tiến hành”. 

Quyển sách sẽ phát hành ở Ý ngày 23 tháng 11 – 2017

Trong quyển sách này, Đức Phanxicô chú giải từng đoạn một của Kinh Lạy Cha, ngài trả lời các câu hỏi của linh mục Marco Pozza, thần học gia và tuyên úy nhà tù Padoua, nước Ý. Tác phẩm phát xuất từ buổi nói chuyện của Đức Giáo hoàng với linh mục Marco trong chương trình “Kinh Lạy Cha” được phát hình trên đài TV2000 kể từ ngày 25 tháng 10 -2017, và từ các bài giáo lý của Đức Phanxicô trong các buổi Kinh Truyền Tin và các buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào ngày thứ tư ở quảng trường Thánh Phêrô.

Bản tin của nhà xuất bản Rizzoli cho biết: “Các lời giảng dạy của Chúa Giêsu vang vọng lên với các giai đoạn trong đời sống của Đức Jorge Mario Bergoglio, với sứ vụ tông đồ, với các lo âu và hy vọng của người thời nay, sẽ là sự hướng dẫn phong phú cho một đời sống có ý nghĩa và có mục đích”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

 

590    18-11-2017