Sidebar

Thứ Sáu
19.07.2024

Chống Trả Chia Trí


Thánh Louis Grignion de Montfort

Khi đọc Kinh Mân Côi đàng hoàng sẽ tôn vinh Chúa Giêsu và Mẹ Maria hơn và lập được thêm công nghiệp cho các linh hồn hơn các kinh nguyện khác. Tuy nhiên, Kinh Mân Côi cũng là kinh nguyện khó đọc hẳn hoi và chuyên chú nhất, ở chỗ không thể nào tránh được hết những lo ra, khi lập đi lập lại cùng một lời kinh như nhau. 

Khi chúng ta đọc Tiểu Kinh Nguyện Giờ về Đức Mẹ, (phụ chú của người dịch bản Việt ngữ: đây là một trong những hình thức của Kinh Nguyện Giờ như các vị linh mục và tu sĩ vốn đọc hằng ngày, nhưng giản dị hơn, được dọn ra để biệt tôn Đức Mẹ, thịnh hành trong giới giáo dân vào thời trung cổ. Một số cộng đồng đan viện đã đọc vào các ngày thứ bảy hằng tuần. Sau cuộc Cách Mạng Pháp 1789, Tiểu Kinh Nguyện Giờ này đã trở thành phổ thông nơi các dòng nữ, khi phong trào thành lập các dòng nữ bắt đầu phát triển), hay đọc bảy Thánh Vịnh Thống Hối (phụ chú của người dịch bản Việt ngữ: đặc biệt là các Thánh Vịnh 6, 32, 38, 51, 102, 130 và 143, được sử dụng trong phụng vụ từ thế kỷ thứ bảy), hay bất cứ một kinh nguyện nào khác ngoài Kinh Mân Côi, thì lời kinh và cách diễn đạt đổi thay làm cho chúng ta ý tứ, ngăn chặn trí tưởng tượng của chúng ta đi lang thang, do đó, giúp chúng ta dễ đọc tử tế hơn. Trái lại, vì cứ lập đi lập lại cùng một kinh Lạy Cha và Kính Mừng theo cùng một thể thức, nên khi lần hạt Mân Côi, khó lòng mà không chán ngán và buồn ngủ, muốn quay sang đọc các kinh nguyện khác cho có vẻ đổi mới hơn và đỡ chán hơn. Điều này chứng tỏ là người ta cần phải có một lòng sùng mộ cao cả mới có thể kiên trì đọc Kinh Mân Côi hơn đọc các kinh nguyện khác, kể cả các thánh vịnh Đavít. 

Trí tưởng tượng của chúng ta, khó lòng mà yên được một phút với nó, càng gây thêm khó khăn cho việc làm của chúng ta, dĩ nhiên, phải kể đến cả ma qủi là tên không bao giờ chịu ngừng làm cho chúng ta lo ra để ngăn cản việc cầu nguyện của chúng ta nữa. Không có lý do nào mà ma qủi lại không tấn công chúng ta khi chúng ta tha thiết đọc Kinh Mân Côi chống lại hắn. 

Là con người, chúng ta dễ dàng trở nên mệt mỏi và cẩu thả - nhưng khi chúng ta đọc Kinh Mân Côi, ma qủi còn làm cho những trở ngại này nên tệ hơn nữa. Ngay cả trước khi chúng ta bắt đầu, hắn đã làm cho chúng ta cảm thấy chán ngán, lo ra hay bải hoải rồi, và khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện thì hắn tấn công chúng ta tư bề. Rồi, sau khi chúng ta hoàn tất với bao khó nhọc và chia trí, hắn rỉ tai chúng ta rằng: 

“Các ngươi vừa đọc kinh một cách vô ích. Đọc Kinh Mân Côi đâu có lợi gì. Tốt hơn các ngươi đi làm các việc khác. Đọc kinh mà không chú ý gì đến lời kinh thì chỉ mất giờ, thà dùng nửa tiếng ấy để suy gẫm hay đọc sách thiêng liêng còn có lợi hơn nhiều. Ngày mai, khi cảm thấy bớt chán ngán, các ngươi sẽ cầu nguyện sốt sắng hơn; thôi không cần đọc Kinh Mân Côi cho xong hôm nay mà làm gì, để đến ngày mai cũng được.” 

Ma qủi sẽ đánh lừa chúng ta như thế để chúng ta bỏ hết Kinh Mân Côi hay không đọc tí nào, và cứ như thế hay đổi sang một việc tôn sùng khác. 

Qúi hội viên Hiệp Hội Kinh Mân Côi thân mến, đừng nghe theo ma qủi, chỉ cần có thiện chí, ngay cả khi trí tưởng tượng của qúi bạn quấy phá qúi bạn suốt cả buổi đọc Kinh Mân Côi, bằng đủ mọi thứ lo ra đầy trong tâm trí qúi bạn, miễn là bao lâu qúi bạn hết sức cố gắng loại trừ chúng khi chúng mới chớm hiện. Hãy luôn luôn nhớ rằng Kinh Mân Côi tốt đẹp nhất là Kinh Mân Côi lập nhiều công nghiệp nhất, và càng có công khi cầu nguyện cách khó khăn hơn là lúc cầu nguyện một cách dễ dàng. Cầu nguyện bao giờ cũng khó hơn, nói theo tự nhiên, khi nó không gây hứng thú gì cho linh hồn, thêm vào đó, lại còn đầy những con kiến, con ruồi lít nhít lăng quăng trong trí tưởng tượng của qúi bạn, trái với ý muốn của qúi bạn, không để qúi bạn có giờ hưởng một chút yên hàn và thưởng thức được vẻ mỹ miều hay ho của điều mà qúi bạn đang đọc. 

Ngay cả khi qúi bạn chống trả với những lo ra chia trí trong suốt cả buổi lần hạt Mân Côi đi nữa, qúi bạn cũng phải làm sao chống trả cho khéo, với khí giới trong tay: nghĩa là, đừng ngừng đọc Kinh Mân Côi, mặc dù cố mà đọc và chẳng cảm thấy gì cả. Tôi biết đây là một trận chiến gay go, nhưng cũng là một trận chiến có lợi cho các linh hồn kiên trung. Nếu bạn bỏ khí giới xuống, đó là, nếu bạn bỏ đọc Kinh Mân Côi là qúi bạn đầu hàng, bấy giờ, sau khi thắng trận, ma qủi sẽ bỏ mặc qúi bạn. 

Thế nhưng, trong ngày Chung Thẩm, hắn sẽ nhạo báng quí bạn về bất trung và thiếu can đảm của qúi bạn. “Kẻ nào trung thành trong những sự nhỏ mọn thì cũng trung thành trong những sự lớn lao” (Luca 16,10). Người nào kiên trì chống trả với những chia trí nhỏ nhặt nhất khi đọc một kinh ngắn gọn nhất, người đó cũng sẽ trung thành trong những điều to lớn. Chúng ta có thể tuyệt đối tin như thế vì Chúa Thánh Linh đã dạy chúng ta như vậy. 

Vậy, hỡi tất cả qúi bạn là các tôi nam tớ nữ của Chúa Giêsu Kitô và của Rất Thánh Trinh Nữ Maria, những người đã quyết định đọc Kinh Mân Côi hằng ngày, hãy yên tâm. Đừng để cho những con ruồi, (tôi gọi những chia lòng chia trí gây chiến trong khi qúi bạn đọc kinh là như thế), làm cho qúi bạn nản chí bỏ mất mối liên kết với Chúa Giêsu và Mẹ Maria là các Đấng mà qúi bạn luôn đọc Kinh Mân Côi trước sự hiện diện của các Ngài.

1087    19-08-2017