Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Christophe Rousselot: “Tôn trọng ý muốn của ân nhân là quan trọng”

 

Báo Figaro: Quỹ Nhà thờ Đức Bà trực tiếp liên hệ với giáo phận Paris nhưng công chúng lại ít biết: đến giờ này Quỹ đã nhận được bao nhiêu tiền đóng góp?

Christophe Rousselo: Chúng tôi đã nhận được 32 000 đóng góp từ công chúng qua các trang mạng của chúng tôi, các số tiền đóng góp trực tuyến, các chi phiếu (một phần ba đã được mở), ở Pháp, ở Mỹ qua trang mạng tương trợ Bằng hữu với Nhà thờ Đức Bà Paris (Friends of Notre-Dame de Paris), một trang mới mở nhưng tích cực, đã có 7000 đóng góp từ Mỹ. Dĩ nhiên các con số này tăng mỗi ngày, vì sự huy động còn mạnh dù đã qua tuần đầu, kể cả cuối tuần lễ Phục Sinh. Làn sóng hỗ trợ đúng là toàn cầu, gồm 4,6 triệu âu kim trong đó có 600 000 âu kim từ bên kia bờ Đại Tây Dương. Tổng cộng, với các lời hứa quan trọng của các công ty và các cá thể thì ít nhất chúng tôi sẽ có 213 triệu âu kim.

Ông cảm nhận gì sau cuộc họp cấp bộ về việc tái xây dựng Nhà thờ Đức Bà?

Chúng tôi đã tham dự cuộc họp với bộ trưởng Văn hóa, ông rất nhiệt tình. Tất cả các dịch vụ liên quan đều có mặt. Cuộc trao đổi cởi mở về dự án được trình bày cho Hội đồng các Bộ trưởng sẽ được đem ra thảo luận ở Nghị viện. Chúng tôi chưa biết về hội nghị này vì quá mới. Sau khi trình bày chín tài liệu, chúng tôi đưa ra các quan điểm chính của chúng tôi: tuyệt đối tôn trọng ý muốn của ân nhân. Sau đó là khái niệm “quyên góp quốc gia”: nó không đúng với ý muốn của các ân nhân khi họ cho ngay lập tức, tự do, không nêu lên rõ ràng. Một “quà” không phải là “quyên góp”.

Còn về việc chuyển lại cho Quỹ Nhà nước thì không cần phải nói, nó được thừa nhận: tất cả là để trùng tu và gìn giữ Nhà thờ Đức Bà! Đơn giản là chính xác kê chi tiết các thể thức chuyển và các thỏa thuận với một số ân nhân lớn, những người mong muốn có tiếng nói với tiền tặng của mình. Cuối cùng Tòa Kiểm toán, cơ quan kiểm soát chúng tôi, họ kiểm rất kỹ từng chuyện, đó là vai trò của họ và chúng tôi tuân theo đòi hỏi này, và cũng là đòi hỏi của chúng tôi. 

Có các “cạnh tranh” giữa các Quỹ cho dự án này không?

Sự bổ sung của các đóng góp của người này người kia đều đi đến một mục tiêu duy nhất: làm sao để Nhà thờ Đức Bà được đẹp – và tại sao lại không đẹp hơn? Chúng ta biết Quỹ Nhà thờ Đức Bà do Tổng Giám mục giáo phận Paris phụ trách, quan tâm đến thực tế: sự thúc đẩy thiêng liêng mà tổ tiên chúng ta đã muốn khi xây dựng nhà thờ, vì thế phải hoàn toàn tôn trọng công việc xây dựng này. Trên khía cạnh quan trọng này, chúng tôi không cảm nhận có sự khác biệt giữa các Quỹ khác nhau. Tôi nghĩ, chúng tôi có thể nói, các Quỹ tài trợ, các nhà hảo tâm lớn đều hoàn toàn phù hợp với yêu cầu này. Chiếc áo của Đức Mẹ quy tụ mọi người lại với nhau. Thách thức đối với Quỹ Nhà thờ Đức Bà là trung thành với tinh thần ưu việt: tinh thần Tin Mừng, bằng cách làm nổi bật các công việc bác ái.

Marta An Nguyễn dịch

365    28-04-2019