Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Chữ INRI trên Thánh Giá có nghĩa là gì?

Tin mừng theo thánh Gio-an chương 19 câu 19 có ghi, “Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá; bảng đó có ghi: Giê-su Na-da-rét, Vua dân Do-thái”. Gio-an 19,20 lại tiếp, “Trong dân Do-thái, có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Đức Giê-su bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng: Híp-ri, La-tinh, và Hy-lạp”.
Chữ INRI trên Thánh Giá có nghĩa là gìChữ INRI trên Thánh Giá có nghĩa là gì

Ngày nay, những chữ cái INRI được treo trên Thánh giá theo bản văn tiếng La-tinh là “Ieus Nazarenus Rex Iudaeorum”, nghĩa là “Giê-su Na-da-rét, Vua dân Do-thái”. Hiện được viết tắt bằng các chữ cái đầu tiên thành “INRI”
 

Tin mừng Gio-an cho rằng những chữ đó như là một “tước hiệu”, còn Mác-cô và Mát-thêu coi chữ đó như là một“cáo trạng”. Theo thường lệ, thì bảng tên được đặt trên đầu của những người bị đóng đinh vì tội phạm họ phải chịu. Cáo trạng mà Phi-la-tô cho đóng trên cây thánh giá là do yêu cầu của ông. Một cách mỉa mai, tội mà Chúa Giê-su bị đóng đinh không phải là một tội phạm, nhưng là một sự thực hoàn toàn. Chúa Giê-su không chỉ là Vua dân Do-thái, mà Người còn là Vua của mọi loài – Vua của các vua và Chúa của các chúa (Kh 17,14 và 19,16).

Bài Giảng Chữ INRI trên Thánh Giá có nghĩa là gì?
 
Người là Vua của vũ trụ và của mọi loài thụ tạo. Và đó không phải là tội của Người bị đóng đinh trên thập giá; đó là tội lỗi của nhân loại, nhờ Người mà thế nhân được cứu độ. Người đã “xóa sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã hủy bỏ nó đi, bằng cách đóng đinh nó vào thập giá” (Cl 2,14).
 
thánh giá
Với tước hiệu Vua dân Do-thái được viết theo ba ngôn ngữ, ý nói tất cả mọi ngôn ngữ, mọi nước, mọi dân đều nhận ra Người là Đấng Cứu Độ, thực vậy Người là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ trần gian, Người đã mang lấy tội nhân loại vào thân thể mình mà chịu treo lên cây thánh giá, chỉ một lần là đủ và hoàn tất, Người đã đưa nhân loại đi vào cõi sống vĩnh cửu của Thiên Chúa.
18184    30-05-2017