Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Chủ Nhật II TN - B: Nghệ thuật lắng nghe thiêng liêng

z5071087402388b9cfe13ba02a3b1bf16a706bf0d13799

PHÚC ÂM Ga 1, 35 - 42

Khi ấy, ông Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.

Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô).

SUY NIỆM

NGHỆ THUẬT LẮNG NGHE THIÊNG LIÊNG

“Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe!”.

“Khoảnh khắc bạn thức dậy vào mỗi sáng, mong ước và hy vọng của bạn ùa về như những con thú hoang. Và công việc đầu tiên của bạn mỗi sáng bao gồm việc đẩy tất cả chúng lùi trở lại; để bạn có thể lắng nghe một tiếng nói khác, cho một cuộc sống khác, lớn hơn, mạnh mẽ hơn, yên tĩnh hơn tràn vào. Đó là nghệ thuật lắng nghe thiêng liêng!” - C.S. Lewis.

Kính thưa Anh Chị em,

Thật thú vị, ý tưởng của Lewis được gặp lại qua Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay. Qua đó, bạn và tôi học lại ‘nghệ thuật lắng nghe thiêng liêng!’. Chúng ta cần chú ý và đón nhận những lời chỉ dạy của Thiên Chúa qua những trung gian Ngài cho gặp gỡ trong đời.

‘Trung gian’ này có thể là một người thân, một người bạn hay một đồng nghiệp; cũng có thể là một em bé hoặc một ai đó, hoặc ngay cả một biến cố nào đó. Nhờ những trung gian này, chúng ta đến với Chúa, muốn biết Ngài và yêu mến Ngài nhiều hơn.

Anna đưa con trai Samuel đến đền thờ để được thầy cả Êli dạy dỗ - bài đọc một. Êli chỉ cho Samuel hướng đi đúng đắn về phía Chúa, Samuel lắng nghe và làm theo. Trong Tin Mừng, Gioan Tẩy Giả cũng làm như vậy với các đồ đệ, họ đã lắng nghe và đi theo Chúa Giêsu. Anrê dẫn em trai mình là Phêrô đến với Ngài, Phêrô cũng nghe lời và đi theo. Trong tất cả những trường hợp này, chúng ta thấy, mối quan hệ với Chúa bắt đầu từ những mối quan hệ nhỏ mà chúng ta có ở hiện tại, và chìa khoá cho mối quan hệ sâu sắc hơn này là lắng nghe và làm theo sự chỉ dạy của người trung gian. Nhờ ‘nghệ thuật lắng nghe thiêng liêng’ này, cuộc sống chúng ta sẽ thay đổi, nó tốt hơn nhiều như trường hợp của Phêrô, người sau khi gặp Chúa Giêsu đã trở thành Kêpha - tảng đá của đức tin.

Bạn và tôi đều cần học ‘nghệ thuật lắng nghe thiêng liêng’ không chỉ trong sấm sét, mà còn nơi Đấng đã nói với chúng ta qua thánh thư, qua những sự kiện bình thường hàng ngày, qua nụ cười của một em bé, trong sâu thẳm tâm hồn, trong trái tim và qua những hy vọng, ước mơ, khát vọng của mình. Thiên Chúa mong đợi chúng ta lắng nghe Ngài và đáp lại một cách phù hợp. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu nói, “Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi”. Đi theo bao hàm việc chấp nhận lối sống của Ngài. Khi làm vậy, đức tin và sự dấn thân là những yêu cầu thiết yếu. Theo Chúa Giêsu là hiệp nhất nên một với Ngài, nghĩa là “Bạn không còn thuộc về mình” - Phaolô.

Anh Chị em,

“Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe!”. Khi đọc về những phản ứng lắng nghe tích cực của Samuel, Phêrô và Anrê trước tiếng gọi của Chúa, bạn đừng quên rằng, tất cả chúng ta đều được mời gọi làm môn đệ của Ngài. Chúa đang mời gọi bạn và tôi làm một điều gì đó tốt lành; đang kêu gọi chúng ta trở thành một điều gì đó tuyệt vời hơn. Hãy không ngừng tự hỏi mình hàng ngày trong mọi tình huống cuộc sống rằng, “Ngài gọi tôi để làm gì? Ngài gọi tôi để nói gì? Ngài gọi tôi là gì? Và nhất là sẵn sàng thưa lên mọi lúc, mọi nơi, ‘Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe!’”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, giúp con đẩy lùi mọi thú hoang đang gầm gừ mỗi sáng, để con có thể nghe được tiếng thì thầm của Chúa vốn thường rất khẽ!”, Amen.

Tác giả: Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

82    14-01-2024