Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đôn đốc Tổng thống Trump bảo vệ tự do tôn giáo

 

Bốn vị giám mục trong ủy ban chủ tịch của Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ đã đôn đốc Tổng thống Donald Trump ban hành bảo vệ tôn giáo tự do.

 Một sắc lệnh dự thảo đã được công bố trên các phương tiện truyền thông, nhưng sắc lệnh này không được ký kết.

 “Trong vài năm qua, tinh thần chung tôi rất sa sút, chính phủ liên bang đã xói mòn quyền căn bản này, quyền tự do đầu tiên và đáng quý nhất của chúng tôi,” Đức Hồng y Timothy Dolan của New York; Charles Chaput; Đức Tổng Giám mục William Lori; và Đức Giám mục Frank Dewane nói.

 Các Giám mục nói thêm:

Tổng thống Trump đã cam kết rằng “chính phủ của ông sẽ làm mọi thứ với khả năng của mình để bênh vực và bảo vệ tự do tôn giáo ở xứ sở chúng ta.” Chúng tôi kêu gọi thực hiện lời hứa này, kể cả việc chấm dứt các quy định và nhiệm vụ khác do chính phủ liên bang ép buộc những người có đức tin thi hành những lựa không được phép ...

 Thật là đáng khích lệ khi biết rằng Tổng thống có thể xem xét một sắc lệnh để thực hiện sự bảo vệ mạnh mẽ cho tự do tôn giáo trên toàn chính phủ liên bang, trong rất nhiều lĩnh vực mà trước đó đã bị xói mòn bởi Cục quản lý, chẳng hạn như bảo hiểm sức khỏe, nhận con nuôi, ủy nhiệm, miễn thuế, trợ cấp chính phủ và hợp đồng. Bản thân chúng tôi, cũng như những người mà chúng chăn dắt và phục vụ, sẽ vô cùng biết ơn nếu Tổng thống thực hiện bước đi tích cực này trong tương lai hướng tới sự cho phép tất cả người Mỹ để có thể thực thi đức tin của mình mà không bị chính phủ liên bang khắt khe xử phạt.

 

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn

756    30-11--0001