Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Giáo dân Venezuela thăm Roma

Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Giáo dân Venezuela thăm Roma

 Bà María Elena Febres-Cordero đứng đầu Hội đồng quốc gia về Giáo dân của Venezuela, một tổ chức giáo dân ở quốc gia này. Tổ chức này phối hợp công việc của 31 phong trào và hiệp hội Công giáo nhằm khuyến khích sự tham gia của giáo dân trong xã hội.

 Hội đồng giám sát tổ chức công việc và truyền bá Giáo lý Xã hội của Giáo Hội.

 Bà Maria Elena Febres-Cordero, Chủ tịch Hội đồng Giáo dân quốc gia Venezuela:

“Công việc này về căn bản liên quan đến sự chú ý rất nhiều người Venezuela, những người, chẳng hạn, yêu cầu viện trợ nhân đạo và hỗ trợ ngày hôm nay. Khi tôi nói về Giáo Hội, tôi không chỉ nói về các mục tử, giám mục, linh mục và giáo hội địa phương. Ý tôi muốn nói là người Venezuela ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó họ làm việc và làm công tác xã hội ở nơi cần thiết.”

 Tại Roma, bà Febres-Cordero đã chuẩn bị một kế hoạch hành động để thực hiện thông điệp Laudato si tại quốc gia của bà, vì tổ chức của bà nhằm mục đích nhắc nhở giải pháp đối với cuộc khủng hoảng môi trường phụ thuộc vào mọi lĩnh vực dân cư.  Nguyễn Minh Sơn

 

257    19-07-2018