Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN – B

Lời Chúa: “Người lấy làm lạ vì họ không tin” (Mc 6,6).

Tâm Tình: Các bạn trẻ thân mến, dân gian thường nói “quen quá hóa nhàm” hay “Gần chùa gọi bụt bằng anh”. Trường hợp của Chúa Giêsu rất đúng, Ngài trở về Nagiarét, quê hương của Ngài, những người đồng hương lại không đón nhận, không tin vào Ngài. Dẫu cho Ngài làm phép lạ đi nữa, họ vẫn hoài nghi “Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông lại được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ đến thể ấy? Ông chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria sao?” Họ ngạc nhiên về giáo lý và những việc lạ Chúa Giêsu làm. Sự ngạc nhiên này đáng lý phải dẫn họ đến đức tin, thế nhưng họ lại không tin vì Chúa Giêsu quá quen với họ, họ biết rõ gốc tích tầm thường của Ngài. Chúa Giêsu bị những người đồng hương coi rẻ vì vẻ bề ngoài tầm thường không có gì đặc biệt. Đây là một bài học kinh nghiệm cho chúng ta, những người đã tin Chúa, đã quen quá với Giáo hội, biết rõ Giáo hội của Chúa. Vì quen hoá nên dễ đưa đến thái độ thiếu tôn trọng, xem thường hay thiếu trang nghiêm, bất kính với Chúa.

Ước Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, ngày xưa Chúa không được những người đồng hương đón tiếp vì họ cứng lòng tin nên Chúa không thể làm phép lạ nào tại quê hương mình. Ngày hôm nay, con cứng lòng không kém gì so với những người Nagiarét xưa. Xin Chúa ban thêm đức tin cho, để con biết tin kính Chúa hết lòng, hết trí khôn và hết sức con. Amen.

764    07-07-2018