Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

Chúa nhật 2 TN B

Lời Chúa: "Ông Anrê em ông Simon Phêrô là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Chúa Giêsu. Trước hết, ông gặp anh mình là Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Messia". Rồi ông dẫn anh mình đến gặp Chúa Giêsu" (Ga 1, 40-41).

 

Tâm Tình: Các bạn trẻ thân mến, giới thiệu Chúa Giêsu đó là trách nhiệm của mỗi người Công Giáo. Tin Mừng hôm nay thuật lại hai cuộc giới thiệu rất hiệu quả. Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu cho hai môn đệ của mình khi thấy Chúa Giêsu đi ngang qua "Đây là Chiên Thiên Chúa", hai môn đệ liền đi theo Chúa Giêsu.  Và sau khi gặp và lưu lại với Chúa Giêsu, Anrê giới thiệu Chúa cho anh mình là Phêrô. Cuối cùng các ông đã trở  thành những môn đệ thân tín của Chúa Giêsu. Nơi môi trường sống hay làm việc của các bạn, còn rất nhiều bạn chưa nghe, chưa biết gì về Chúa Giêsu. Lời Chúa hôm nay mời gọi các bạn hay mạnh dạn giới thiệu Chúa cho những người bạn bè của các bạn. Giới thiệu Chúa đó là trách nhiệm chung của mỗi người kitô hữu kể cả các bạn. Vậy trong vai trò của mình, các bạn hãy kể về Chúa Giêsu cho bạn bè của mình; các bạn hãy mời bạn bè của mình đến với Chúa, đến với Giáo Hội, đến với cộng đoàn họ đạo mà bạn đang sinh hoạt  bằng lời mời gọi của Chúa Giêsu "Hãy đến mà xem". Rồi  Chúa Thánh Thần sẽ tác động, nhiều bạn khác sẽ đến tìm gặp Chúa qua những cố gắng nhiệt thành truyền giáo của các bạn.

 

Ước Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, thánh ý Chúa muốn mọi người nhận biết và đón nhận ơn cứu độ. Xin Chúa ban cho con có
được lòng nhiệt thành truyền giáo và sống đức tin gương mẫu để con xứng đáng là chứng nhân của Chúa. Amen.

1162    13-01-2018