Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN – B

Lời Chúa: “Lạy Thầy, bỏ  Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68).

Tâm Tình: Các bạn trẻ thân mến, con người thường hay bị giằng co  khi đứng trước các chân lý hay mầu nhiệm,  chấp nhận hay không hoặc tin hay không tin. Và như thế, sẽ có những người bỏ cuộc và cũng sẽ có những người xác tín để trưởng thành trong đức tin hơn. Cụ thể trong bài Tin Mừng hôm nay, các môn đệ đã khủng hoảng đức tin, một số đã bỏ không theo Chúa Giêsu nữa. Riêng nhóm 12 và đại diện là Phêrô đã xác quyết “bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?”. Quyết tâm bước theo Chúa Giêsu chứ không bỏ cuộc vì không có ai khác sánh bằng Thầy, vì Thầy mới có được sự sống đời đời. Thái độ dứt khoát chọn lựa bước theo Chúa của Phêrô xưa cũng là thái độ cần phải có của mỗi người kitô hữu ngày hôm nay. Bởi vì ngày hôm nay có rất nhiều lôi cuốn và gương xấu dễ dẫn đến khủng hoảng đức tin. Như vấn đề lạm dụng tình dục nơi một vài linh mục ở tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Nếu các bạn không hiểu rõ, không vững đức tin thì các bạn sẽ bị thất vọng và nguy cơ xa lìa Hội Thánh. Vậy trong những lúc gặp thử thách, gương xấu hay những quyến rũ của thế gian, chúng ta phải nhìn lên Chúa và thưa với Ngài “Lạy Ngài, bỏ Ngài chúng con biết theo ai?”.

Ước Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là niềm hy vọng và là gia nghiệp đời con. Con quyết tâm bước theo Chúa cho đến trọn đời. Xin Chúa dìu dắt và nâng đỡ con. Amen.

chugiaitinmungga66069

757    25-08-2018