Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

Chúa Nhật 21 TN - A: Đừng ngừng tìm kiếm!

seducing-jesus

PHÚC ÂM Mt 16, 13 - 20

Khi ấy, Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ?” Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” Rồi Người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.

SUY NIỆM

ĐỪNG NGỪNG TÌM KIẾM!

“Người ta nói Con Người là ai?”.

C.S. Lewis nói, “Tôi đang tìm cách ngăn cản bất cứ ai nói một điều thực sự khờ khạo người ta thường nói về Chúa Giêsu: ‘Tôi chấp nhận Giêsu là một bậc thầy đạo đức, nhưng không chấp nhận Ngài là Chúa!’. Nếu bạn chấp nhận Giêsu là Thầy dạy đạo đức thì nhất thiết phải chấp nhận Ngài là Thiên Chúa, vì những thầy dạy đạo đức vĩ đại không nói dối!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, “Người ta nói Con Người là ai?”, và Ngài đã nhận được nhiều câu trả lời; một trong các ngôn sứ hay cũng có thể là một thầy dạy vĩ đại đạo đức. Phần bạn và tôi, chúng ta ‘đừng ngừng tìm kiếm’ Ngài!

Mọi người đều có ý kiến ​​riêng của mình! Có lẽ họ hài lòng vì cho rằng mình đúng và đã ngừng tìm kiếm. Hoặc có lẽ họ quá lười biếng để theo đuổi lẽ những thật sâu sắc hơn. Phần chúng ta, phải cẩn thận để không vội đi đến một kết luận hoặc hài lòng với những gì bề ngoài có vẻ đúng. Nhiều người nói nhiều điều về Chúa Giêsu; nhưng bạn và tôi, cần kiên trì theo đuổi những sự thật sâu sắc hơn về con người Ngài, ‘đừng ngừng tìm kiếm!’.

Vậy làm sao Phêrô biết Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Messia, Con Thiên Chúa hằng sống? Phêrô không nói, ‘Cha trên trời bảo tôi, Thầy là Đấng Messia!’. Có lẽ Phêrô thậm chí còn không nhận thức được Chúa Cha đang hành động trong ông. Tại sao? Thưa bởi lẽ Phêrô đã đồng hành với Chúa Giêsu, nghe Ngài giảng dạy, chứng kiến nhiều phép lạ; và quan trọng hơn, đã suy gẫm về tất cả những điều này và dần dần nhận ra rằng, Ngài không chỉ là vị Thầy đạo đức vĩ đại, nhưng còn bắt đầu nhìn thấy Ngài thực sự là ai, là Thiên Chúa!

Cũng vậy, Thiên Chúa tác động trong tâm trí chúng ta, giúp chúng ta thấy rõ sự thật về Chúa Giêsu. Chúng ta có thể không nhận thức được rằng, Cha trên trời đang hoạt động, nhưng khi chân thành cố gắng nhận biết Chúa Kitô, cởi mở đón nhận tác động của ân sủng trong tâm hồn mình, chúng ta cũng sẽ nhận biết Chúa Kitô thực sự là ai, với điều kiện ‘đừng ngừng tìm kiếm’ Ngài trong cầu nguyện, chiêm ngắm, học biết Ngài mỗi ngày.

Sự cởi mở của Phêrô trước hành động của ân sủng và việc ông nhìn nhận Chúa Kitô là Thiên Chúa mang theo một trách nhiệm! Phêrô được trao chìa khoá Nước Trời với nhiệm vụ chăn dắt và xây dựng Hội Thánh. Như Phêrô, sự nhận biết Chúa Kitô của bạn và tôi đi kèm với trách nhiệm sống và truyền bá Tin Mừng. Tôi phải nhận trách nhiệm này một cách nghiêm túc. Tôi cần bảo đảm rằng, Tin Mừng về Nước Trời phải được sống, trước hết, trong cuộc sống tôi và nó phải được công bố cho toàn thế giới. Nhất định phải như vậy!

Anh Chị em,

“Người ta nói Con Người là ai?”. Ước gì bạn và tôi biết đào sâu sự thật về Chúa Giêsu là ai mỗi ngày và đừng bao giờ hài lòng với việc chỉ có một ý tưởng mơ hồ nào đó! Hãy muốn biết Ngài một cách thân mật như cách Phêrô và nhiều vị thánh đã biết. ‘Đừng ngừng tìm kiếm’ Ngài và hãy cầu xin cho được ân sủng này không chỉ vì bản thân mà còn vì tất cả những linh hồn chúng ta được giao phó! Chúa Giêsu đang thách thức bạn và tôi biết Ngài một cách cá nhân; phục vụ và yêu mến Ngài như Thiên Chúa một cách toàn tâm toàn ý.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa Giêsu, xin đừng bao giờ ngừng quyến rũ con! Cũng cho con đừng bao giờ ngưng cho phép mình được Ngài quyến rũ!”, Amen.

Tác giả: Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

301    27-08-2023