Sidebar

Thứ Tư
17.04.2024

Chúa Nhật 22 Thường Niên A

 

Bài 1

Lời Chúa: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy” ( Mt 16, 25 )

Suy nghĩ: Không phải đắn đo nhiều để nói rằng: đó là lời tuyên bố của Chúa Giêsu trước mặt các môn đệ và những thính giả của mình. Nếu đọc và hiểu câu nói này theo nghĩa độc lập của nó, thì có thể nhiều người trong chúng ta sẽ thấy nó tự mâu thuẩn trong ý nghĩa về mặt ngôn ngữ và thực tế của cuộc sống. Thật vậy, mất cái gì có thể tìm lại được, chứ mất mạng sống rồi thì suốt dòng lịch sử nhân loại này, cho đến nay vẫn chưa có ai tìm lại, hoặc giúp người khác tìm lại được. Thế nhưng, khi đặt nó trong dòng chảy của lịch sử cứu độ, nghĩa là đặt nó vào cùng đích của đời sau vĩnh cửu, thì nó sẽ thể hiện được sự hợp lý và cần thiết cho chúng ta. Hẳn là các bạn vẫn còn nhớ khá nhiều nghịch lý trong lời dạy của Chúa Giêsu khi đặt nó trong cuộc sống đời thường; chẳng hạn như bài giảng nổi tiếng về Tám Mối Phúc Thật. Tất cả mọi điều mà nhân gian thiên hạ trong cuộc đời này cho rằng đó là mối họa, nhưng nếu được đón nhận trong niềm tín thác và thực thi trong tinh thần của Chúa Giêsu, thì nó sẽ là các mối Phúc cho cuộc sống đời sau của mình. Trong ý nghĩa đó, ai trung thành trong việc tuân giữ đường lối của Chúa, dù có phải thiệt thòi đến mức độ như hy sinh cả mạng sống mình, thì sẽ gặp lại chính mình, với những thành quả tốt đẹp từ việc trung thành với đường lối Chúa, ở cuộc sống đời sau vĩnh cửu.

 

Ước nguyện: Trong thật nhiều cái tốt nơi cuộc đời này sẽ có những cái tốt hơn và cũng sẽ có điều tốt nhất, chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau, để trong những điều tốt đẹp ấy chúng ta biết chọn lựa những điều tốt hơn và đừng đánh mất điều tốt nhất, đó chính là phần phúc đời sau vĩnh cửu của mình. Nếu vì cái tốt nhất ấy mà chúng ta phải bỏ đi những cái tốt hơn còn lại, như phải chết đi cuộc sống của mình và cho mình, thì ta sẽ tìm lại được nó trong sự vĩnh hằng cho chính mình.

Bài 2

Lời Chúa
: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo" (Mt 16, 24)

Suy nghĩ: Các bạn trẻ thân mến, có lẻ chỉ  duy nhất một mình Thầy Giêsu mới có lời hiệu triệu môn đệ lạ lùng khác người không giống ai "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo". Điều kiện để trở thành môn đệ của Thầy Giêsu là phải từ bỏ bản thân, là phải vác thập giá hằng ngày. Thật là khó hiểu! Theo Thầy mà phải thiệt thân như  thế, phải chấp nhận những hy sinh như thế, hy sinh từ bỏ mình, hy sinh vác thập giá mình. Tại sao Chúa Giêsu ra điều kiên không dễ dàng chấp nhận như thế? Trước tiên, bạn phải bình tĩnh để hiểu đúng thánh ý của Chúa Giêsu. Người không ép buộc ai, nhưng chỉ mời gọi người ta theo làm môn đệ Người. kế đến, Người cũng không bảo người ta phải tìm kiếm thập giá, nhưng là vui lòng vác thập giá mà mình phải mang. Vì không ai mà không có thập giá (do hậu quả của tội để lại) và đau khổ không phải là một sự đày đoạ con người khiến họ phải cam tâm chịu đựng, nhưng chính là phương thế hữu hiệu để giúp con người nên thánh. Vì đây là phương thế mà Thầy Giêsu đã thực hiện, muốn đạt tới vinh quang thì phải qua thập giá, muốn được sống đời đời thì phải chấp nhận chết đi con người tội lỗi.  "Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy" (Mt 16,25). Ngộ ra như vậy, bạn có muốn theo làm môn đệ của Thầy Giêsu không?

 

Ước Nguyện: Lạy Chúa Giêsu,  từ bỏ bản thân và vác thập giá mình là điều thật khó đối với con, vì con chỉ biết nghĩ đến mình, bịt tai nhắm mắt trước những mảnh đời bất hạnh.  Lời Chúa hôm nay giúp con ngộ ra thánh ý Chúa là con phải "từ bỏ mình", bỏ đi những lo toan ích kỷ, để luôn sống cho Chúa và tha nhân; con phải "vác thập giá mình mà theo Chúa" thì con mới xứng đáng là môn đệ của Chúa, mới đáng được hạnh phúc với Chúa trên nước trời muôn đời. Xin Chúa trợ giúp con. Amen.

1346    31-08-2017