Sidebar

Thứ Hai
24.06.2024

Chúa Nhật 29 Thường Niên A

Bài 1: Chúa Nhật 29 Thường Niên A

Lời Chúa: “ Của Cêsa hãy trả cho Cêsa. Của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa” ( Mt 22, 21 )

Suy nghĩ: Nếu phải chọn lấy một câu gọi là ấn tượng nhất trong Phúc âm, thì không cần phải đắn đo, tôi sẽ chọn câu trên đây. Bởi vì, theo suy nghĩ của tôi dựa theo trình thuật phúc âm mô tả, dù được nói ra trong một hoàn cảnh như thể hết sức tình cờ, không được chuẩn bị trước như những lời nói khác, nhưng giá trị của nó, chắc chắn là phải phù hợp với nội dung câu chuyện lúc đó, mà đối với tôi, nó còn có ý nghĩa thật đẹp như một nguyên tắc vàng trong cuộc sống. Cêsa là biểu tượng cho xã hội lúc bấy giờ, nhưng cũng là hình ảnh cho thế gian nói chung. Chính nhân phải là người có sự nhận thức rõ ràng về giới hạn và giá trị của từng lãnh vực. Người muốn sống ý nghĩa cuộc đời mình phải có một chọn lựa như thế. Chúa Giêsu đã từng nhắc các môn đệ một sự thật rất quan trọng như thế: “ Sống giữa thế gian, nhưng các con không thuộc về thế gian”. Bởi đó, thật sự là ý nghĩa và đáng quan tâm hơn nữa cho những ai muốn hướng về đời sau vĩnh cữu, trong đó, phải kể đến chúng ta là những người đang tiến về Nước Trời bằng đời sống đạo của mình. Trên cuộc hành trình ấy, nhất định phải có một sự chọn lựa đúng đắn: đặt đúng bậc thang giá trị, mọi sự sẽ tốt đẹp hơn.

Quyết tâm: Các bạn thân mến ! Có lẽ là trong bài giảng sau cùng tại Việt Nam của vị đại diện Tòa Thánh đáng kính: Đức Leopolldo Girelli, tại quảng trường lộng gió Lavang, Chúa Thánh Thần đã muốn nhắc lại cho con cái Giáo Hội nguyên tắc vàng ấy: “ Của Cêsa hãy trả cho Cêsa. Của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa”. Cuộc đời này, với những lo toan trách nhiệm, đã lấy đi nơi chúng ta rất nhiều thứ. Các bạn đừng để cuộc đời đánh cắp luôn sự hiện diện của Thiên Chúa trong lòng mình nhé. Đứng trước mọi phong ba bảo tố, Chúa Giêsu cũng nói với các bạn rằng: “ Hãy can đảm lên! Đừng sợ !”

 

1190    19-10-2017