Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

Chúa nhật 3 TN B

Lời Chúa: "Chúa Giêsu bảo các ông: "Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi  trở thành những kẻ chài lưới người". Lập tức bỏ lưới, các ông  theo Người" (Mc 1, 17-18).

Tâm Tình: Các bạn trẻ thân mến, nhanh chóng và dứt khoát chọn lựa Chúa trong đời sống là điều rất cần thiết, nhất là trong xã hội xô bồ có rất nhiều cạm bẫy như ngày nay. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy các môn đệ đầu tiên đã mau mắn và dứt khoát đáp lại lời mời "Hãy theo Ta" của Chúa Giêsu. Các ông đã bỏ tất cả để bước theo Chúa Giêsu, bỏ cha mẹ, anh chị em, bạn bè và cả sự nghiệp.  Các ông đã mạnh dạn chọn bước theo Chúa Giêsu vì các ông đã đặt tất cả niềm tin vào Người, tương lai của các ông được phó thác trọn vẹn vào Người. Kết quả, các ông là những tông đồ đầu tiên của Chúa Giêsu và là những trụ cột nền móng cho Giáo Hội. Lời mời gọi "Hãy theo Ta" của Chúa Giêsu vẫn còn vang lên đối với con người ngày hôm nay. Vâng! Đã có rất nhiều người đáp lại lời mời gọi này, có nhiều người dấn thân trọn vẹn trong đời sống thánh hiến nơi các chủng viện hay dòng tu để làm Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và cũng có rất nhiều người dấn thân trong bậc sống của giáo dân để phục vụ trong hàng quới chức, ca đoàn, giúp lễ, các hội đoàn của Họ đạo, ..... Phần các bạn, các bạn đã đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu như thế nào?

 

Ước Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Lời mời gọi của Chúa vẫn vang lên trong tiếng lương tâm của con,  vang lên khi con nghe đọc Lời Chúa, vang lên qua những biến cố trong cuộc sống. Xin Chúa soi sáng giúp con nhận ra tiếng gọi của Chúa và mau mắn đáp trả lại. Amen.

1091    19-01-2018