Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

Chúa Nhật 30 Thường Niên A

Bài 1:

Lời Chúa: “Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy" ( Mt 22, 40 )

Suy nghĩ: Khi chọn câu Phúc âm này như một lời tựa, tôi tin chắc rằng: các bạn cũng như tôi, hiểu và thuộc nằm lòng hai điều răn ấy là gì. Đó là toàn bộ đời sống đức tin của chúng ta, đời sống của một người mang tên gọi là Kitô hữu, hay là người công giáo. Thế nhưng, hôm nay tôi muốn cùng với các bạn suy nghĩ về một khía cạnh khác, đó là sự cần thiết của lề luật nói chung trong đời sống hàng ngày. “ Lề Luật”, bạn có đang sợ hãi hay ngán ngẫm về nó không ? Có khi nào bạn nghĩ rằng: trong xã hội hiện đại này, nó là một cái gì đó không hợp thời, mất tự do và ngăn cản sự phát triển của con người không ? Nếu ai đó đặt vấn đề tương tự như vậy với tôi, tôi sẽ không ngần ngại để trả lời rằng: cám ơn trời đã ban cho tôi lề luật, biết ơn đời cho mình những quy ước chung. Đúng vậy, trong cuộc sống hàng ngày, trong từng lãnh vực riêng biệt, nếu không có những quy định chi phối, không có những ràng buột của luật lệ, chắc chắn rằng, đời sống con người bị xáo trộn và mất an toàn hơn bao giờ hết. Thực tế cho thấy rằng: ta càng bám chặt vào lề luật, cuộc sống của chúng ta càng được an toàn, càng khinh thường lề luật, cuộc sống của chúng ta càng bị đe dọa. Tuy nhiên, chúng ta phải lưu ý đến giới hạn của nó: luật lệ trong xã hội sẽ gìn giữ chúng ta trong cuộc đời này, lề luật của Chúa và Giáo hội sẽ bảo đảm cho chúng ta ở đời sau vĩnh cữu.

 

Quyết tâm: Các bạn thân mến ! một ai đó đã nói rằng: “Ta càng giữ luật, luật càng bảo vệ chúng ta”. Đối với tôi, điều ấy đúng đến từng căntimét. Chúng ta hãy hãnh diện và cám ơn Chúa, qua các  vị Tổ Phụ sáng ngời và qua Giáo Hội, đã ban cho chúng ta các lề luật, như những rào cản chắc chắn, như những tay vịn vững bền, để gìn giữ và bảo vệ đời sống chúng ta ở đời này và đời sau. Các bạn hãy ghi nhớ: “Ta càng giữ luật, luật càng bảo vệ chúng ta”.

1534    25-10-2017