Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Chúa nhật 4 TN B

Lời Chúa: "Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!" (Mc 1,26-27).

Tâm Tình: Các bạn trẻ thân mến, một trong những phẩm tính của Thiên Chúa là quyền phép, Ngài  làm được tất cả mọi sự "không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được"  (Lc 1,37). Trong bài Tin Mừng hôm nay , Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta thấy thế giá và uy quyền của  Ngài, một vị Thiên Chúa "người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân theo". Mọi người chứng kiến đều kinh ngạc về giáo lý và hành động của Chúa Giêsu. Đối với con người ngày nay, những phép lạ được thuật lại trong Tin Mừng không còn được đánh động vì họ không còn cảm thức về Thiên Chúa. Nhất là người trẻ, các bạn chỉ tìm kiếm khoa học, chỉ tìm hiểu những tiến bộ của phương tiện điện tử, không còn nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nữa. Còn bạn là một người Công Giáo, là một người Kitô hữu, bạn có tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa không? Hay bạn chỉ làm theo thói quen vì được sinh ra trong gia đình Công Giáo. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở tôi và các bạn về sự hiện diện và uy quyền của Thiên Chúa, để chúng ta cố gắng khám phá và nhận ra Ngài trong cuộc sống mà tin tưởng cậy trông vào Ngài.

 

Ước Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con người dần dần không tin tưởng vào Chúa, không tin vào quyền năng của Chúa mà chỉ tin vào khoa học, chỉ tin vào sự phát triển của khả năng con người. Con cũng bị lôi cuốn theo trào lưu của con người văn minh, gạt Chúa ra khỏi đời sống. Xin Chúa thứ tha và ban thêm lòng tin cho con, để con luôn biết nhận ra quyền năng của Chúa mà tín thác vào Ngài. Amen.

1587    26-01-2018