Sidebar

Thứ Bảy
22.06.2024

Chúa nhật 6 thường niên năm B

Lời Chúa: "Có một người bệnh phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch". Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi!" (Mc 1, 40-42).

Tâm Tình: Các bạn trẻ thân mến, bệnh phong hủi hay bệnh cùi là căn bệnh nan y lúc bấy giờ, không thể cứu chữa. Ai mắc bệnh cùi thì phải chịu nhiều đau khổ nơi thân xác và tinh thần. Thân xác chịu nhiều đau đớn và bị biến dạng. Mọi người xa tránh, phải sống cách biệt với mọi người, không được tiếp xúc với bất cứ ai.  Người mắc bệnh cùi bị xem là tội lỗi nên Chúa phạt, Chúa chúc dữ. Ai tiếp xúc với người bệnh là bị nhiễm ô uế nên người bệnh cùi bị mọi người khinh bỉ và xa tránh. Thế nhưng Chúa Giêsu chạnh lòng thương khi thấy người bị bệnh phong  cùi van xin, Ngài đụng chạm đến anh ta và chữa cho anh ta được khỏi bệnh. Chứng tỏ Chúa Giêsu có lòng thương xót vô bờ đối với những người bất hạnh. Ngài luôn yêu thương những người khốn khổ, bất cứ ai đau khổ chạy đến với Ngài, Ngài không bao giờ từ chối. Vậy, các bạn mạnh dạn chạy đến với Chúa mỗi khi gặp đau khổ trong cuộc sống, Ngài sẽ nhậm lời chữa trị cho các bạn.

Ước Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chạnh lòng thương khi thấy loài người chịu nhiều đau khổ. Xin Chúa cho con biết chạy đến kêu xin Chúa cứu chữa như người bệnh phong hủi trong Tin Mừng. Vì con có rất nhiều căn bệnh  về thể lý cũng như tinh thần. Xin Chúa đến chữa trị con. Amen.

1420    10-02-2018