Sidebar

Thứ Ba
16.04.2024

Chúa nhật Chúa Thăng Thiên - B

Lời Chúa: “Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông”. (Mc 16,19-20)

 

Tâm Tình: Các bạn trẻ thân mến, hôm nay Hội thánh mừng lễ Chúa Thăng Thiên, nghĩa là mừng biến cố Chúa rời khỏi các tông đồ trở lại tình trạng địa vị của một Ngôi Hai Thiên Chúa. Sau khi hoàn tất công việc cứu độ loài người mà Thiên Chúa Cha đã vạch định cho Ngài, Chúa Giêsu trở về tình trạng Ngôi Hai Thiên Chúa, rời khỏi các tông đồ. Thế nhưng Chúa Giêsu vẫn khẳng định “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Vâng! Chúa Giêsu không còn hiện diện bằng xương bằng thịt như trước nhưng Ngài vẫn hiện diện với con người. Ngài hiện diện với chúng ta bằng hình thức khác. Ngài hiện diện qua Kinh Thánh là chính Lời Ngài, Ngài hiện diện trong Hội thánh khi cử hành các bí tích, Ngài hiện diện qua ân sủng của các bí tích, Ngài hiện diện nơi Đức Giáo Hoàng, …. Vậy bạn có tin và đón nhận sự hiện diện của Chúa trong hoạt động của Hội thánh không? Bạn có tin tưởng vào Hội thánh là công cụ của Chúa không?

 

Ước Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương mà Chúa không nỡ rời bỏ chúng con. Chúa về ngự bên hữu Thiên Chúa Cha trong vinh quang nhưng Ngài vẫn hiện diện bên chúng con, nâng đỡ và dìu dắt chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và nguyện xin Chúa tác động giúp con ý thức sự hiện diện thân thương của Chúa trong đời sống hằng ngày. Amen.

977    11-05-2018