Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

Chúa nhật I Mùa Vọng - Năm B

Lời Chúa: “ Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức!” ( Mc13, 37 )

Tâm Tình: “Phải canh thức!” Chúng ta có thể nói cách mạnh mẽ rằng: đây là một trong những sứ điệp quan trọng được nhắc đến nhiều lần trong Mùa Vọng. Chúa Giêsu đã dùng khá nhiều hình ảnh và câu chuyện, để nghiêm túc nhắc nhở mọi mọi người về một chân lý rất quan trọng trọng cuộc sống: tất cả mọi người sẽ kết thúc cuộc đời mình trong sự bất ngờ. Sự kết thúc ấy không phải là kết thúc một câu chuyện hay một vở kịch, để có thời gian suy xét bình luận; Cũng chẳng phải là kết thúc của một thời gian hay một biến cố, để rút kinh nghiệm cho những lần kế tiếp. Thế nhưng sự kết thúc ấy mang tình chất định mệnh cho đời sau vĩnh cửu của một con người, vốn được dựng nên để được chia sẻ hạnh phúc đời đời với Chúa. Bởi đó, chỉ có một thái độ duy nhất được cho là thích hợp cho sự kết thúc này: đó chính là sống tỉnh thức, mà nói theo ngôn ngữ của bài phúc âm hôm nay là phải canh thức. Sẳn sàng như người đầy tớ trong câu chuyện này, hoàn toàn không dự liệu trước được là lúc nào ông chủ của mình sẽ trở về. Thế nhưng, bất cứ lúc nào ông chủ gõ cửa, cánh của ấy sẽ nhanh chóng mở ra với khuôn mặt của người đầy tớ vui mừng và niềm nỡ.

 

Ước Nguyện: Các bạn thân mến ! Một ai đó đã nói rằng: “Tôi bước vào cuộc đời này cũng làm lúc tôi phải đi qua cái chết. Tôi sống thêm một ngày, cũng là lúc thêm một ngày nữa tôi tiến gần đến cái chết”. Nghe buồn quá phải không các bạn ? Nhưng đó là một chân lý giúp chúng ta sống cuộc đời này ý nghĩa hơn. Trên bàn làm việc của Mẹ Thánh Têrêsa luôn có dòng chữ: “Tôi sống như thể là chính hôm nay tôi phải chết”. Nếu chúng ta hiểu và cùng thực hiện điều này, tôi tin rằng: cuộc đời chúng ta sẽ khác đi rất nhiều trong chiều hướng tích cực. Đó cũng chính là nếp sống mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải cố gắng thực hiện trong Mùa Vọng này.

1438    02-12-2017