Sidebar

Thứ Sáu
19.07.2024

Chúa nhật IV Mùa Vọng năm B

Lời Chúa: " Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền" (Lc 1,38)

Tâm Tình: Các bạn trẻ thân mến, trong hai Chúa nhật liên tiếp thứ hai và thứ ba vừa qua, Gioan Baotixita được nêu cao trong sứ mạng dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Và Chúa nhật hôm nay, với câu chuyện Truyền Tin, Giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm khuôn mẫu và  vai trò  đặc biệt của Đức Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Bằng tiếng xin vâng "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền", Đức Maria đã đem Thiên Chúa đến với con người để "Thiên Chúa ở cùng chúng ta". Đức Maria đã chấp nhận đề nghị của Thiên Chúa, cưu mang Ngôi Hai Thiên Chúa, sẵn sàng đón nhận những bất trắc có thể xãy đến khi vâng phục. Bị sự hiểu lầm của Giuse chăng? Bị sự sỉ nhục của bà con láng giềng, bị sự trừng phạt của lề luật Do thái chăng?.....Đức Maria chấp nhận tất cả vì tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa định liệu. Bằng tiếng xin vâng, Đức Maria đã làm thay đổi tương lai của cả nhân loại, "Đoàn dân ngồi trong cảnh tối tăm đã nhìn thấy ánh sáng huy, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi " (Mt 4,16).

 

Ước Nguyện: Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại lầm than mà Chúa đã chuẩn bị một người mẹ hoàn hảo để làm khuôn mẫu cho chúng con. Xin cho chúng con biết chạy đến kêu xin với Mẹ và noi gương Đức Mẹ luôn tìm vâng phục thánh ý Chúa trong mọi nghịch cảnh của đời sống hằng ngày. Amen.

1330    24-12-2017