Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - B

Lời Chúa: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22)

Tâm Tình: Các bạn trẻ thân mến, Chúa Thánh Thần rất quen thuộc với tôi và các bạn, Ngài là Ngôi Ba trong Ba Ngôi Thiên Chúa và Ngài cũng đã được Chúa Giêsu nhắc đến nhiều lần trong Tin Mừng. Đặc biệt, trong ngày lễ mừng Chúa Thánh Thần hôm nay, bài Tin mừng trích dẫn việc Chúa Giêsu trao ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ ngay ngày Chúa sống lại “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” và thuật lại biến cố ngày lễ Ngũ tuần trong sách Tông đồ Công vụ, chính Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ, biến đổi các ông hoàn toàn để các ông tiếp tục sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu. Với những trích dẫn ấy, Giáo hội muốn cho chúng ta thấy vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần trên các tông đồ cũng như Giáo hội sơ khai lúc bấy giờ. Nếu không có biến cố Hiện Xuống thì làm gì có sự biến đổi nơi các tông đồ, mà không có các tông đồ được biến đổi thì làm gì mà có Giáo hội được khai sinh và phát triển. Ngày nay, Chúa Thánh Thần vẫn đóng vai trò quan trọng trong Giáo hội, Ngài tiếp tục âm thầm hoạt động trong Giáo hội, soi sáng, hướng dẫn và thánh hoá Giáo hội. Công đồng Vaticanô II là kết quả luồng gió mới của Chúa Thánh Thần, Giáo hội được canh tân để thích nghi với thời đại. Giáo hội xuất hiện những vị Giáo hoàng lỗi lạc, Thánh Giáo hoàng Gioan 23, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Giáo hoàng Benêđictô 16 và Đức giáo hoàng đương kim Phanxicô, …. Đối với bạn, Chúa Thánh Thần có quan trọng không và Ngài đóng vai trò thế nào trong đời sống của bạn?

 

Ước Nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến soi sáng chúng con, giúp chúng con biết can đảm trung thành đi theo con đường mà Chúa Giêsu đã chỉ dạy, con đường của bác ái, con đường nhỏ hẹp, và con đường thập giá, nhưng lại là con đường dẫn tới hạnh phúc Nước Trời. Amen. 

1182    19-05-2018