Sidebar

Thứ Ba
16.07.2024

Chúa nhật lễ lá

 

Lời Chúa: “ Hỡi bạn ! Bạn đến đây làm chi ?”

Tâm tình: Tôi đã nghe và đọc câu chuyện về cuộc thương khó của Chúa Giêsu rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn luôn bị chú ý ở câu nói này, một câu nói rất đẹp của một người Thầy dành cho học trò của mình, mà theo cảm xúc cá nhân của tôi, nó bao hàm nhiều ý nghĩa: trách móc cũng có, nghiêm nghị cũng có, dỗi hờn cũng có,…. Trong tất cả những ý nghĩa hình thành nên từ cảm xúc ấy, tôi tin chắc rằng: dù phải đối diện với một sự thật phủ phàng, lòng bao dung của Chúa Giêsu vẫn ngời sáng cho người học trò Giuđa, một cơ hội tốt lành nữa được Chúa quay lại trao cho, để sống nên người tốt.

 

Ước nguyện: Cùng với ơn Chúa nâng đỡ, tôi sẽ học và thực hành bài học quý giá này: luôn cố gắng trao một cơ hội để người khác trở làm mới lại chính mình, như chính Chúa đã trao cho tôi một cơ hội, mỗi khi tôi đến với Bí tích Hòa giải.

2070    03-04-2017