Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô: Quà tặng kỳ diệu

eucharist123


Phúc Âm: Ga 6, 51-59

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống". Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời".

SUY NIỆM
QUÀ TẶNG KỲ DIỆU

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống!”.

Một nhà tu đức nói, “Thánh Thể, cách chung, là thước đo của một cộng đoàn Kitô hữu. Từ cách thức một cộng đoàn cử hành Thánh Thể, người ta có thể biết ngay đây là một cộng đoàn ‘đang sống’, ‘đang hấp hối’ hay ‘đã chết!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

Mừng kính trọng thể Mình Máu Chúa Kitô, Linh Hồn và Thần Tính của Ngài, chúng ta mừng kính một ‘Quà Tặng Kỳ Diệu!’.

Thánh Thể là tất cả! Tất cả sự viên mãn của cuộc sống, sự cứu rỗi, lòng thương xót, ân sủng, hạnh phúc và thiên đàng… Tại sao Bí Tích Thánh Thể có tất cả những điều này và còn nhiều điều khác nữa? Bởi lẽ đơn giản, Thánh Thể là Thiên Chúa! “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống!”. Vì thế, Thánh Thể là một ‘Quà Tặng Kỳ Diệu’, là ‘tất cả những gì Thiên Chúa là!’.

Trong bài thánh ca truyền thống tuyệt đẹp “Adoro te Devote”, thánh Tôma Aquinô viết, “Con thờ lạy hết tình, ôi Vị Thần ẩn giấu, thực sự ẩn mình bên dưới những vẻ bề ngoài này. Toàn thể trái tim con suy phục Ngài; và khi chiêm ngưỡng Ngài, nó hoàn toàn quy phục. Thị giác, xúc giác, vị giác đều bị đánh lừa khi phán đoán về Ngài”. Lời tuyên xưng này cho thấy, khi thờ lạy Thánh Thể, chúng ta thờ lạy chính Thiên Chúa ẩn mình. Giác quan bị đánh lừa; bởi lẽ, những gì chúng ta thấy, nếm cảm, không tiết lộ được thực tế. Thánh Thể là Thiên Chúa!

Lớn lên là người Công Giáo, chúng ta được dạy về sự tôn kính đối với Thánh Thể. Nhưng “tôn kính” thôi chưa đủ! Chúng ta bái gối, cúi đầu, cung kính trước Thánh Thể cách kính cẩn; nhưng điều quan trọng là phải suy gẫm trong lòng rằng, “Tôi có tin Bí Tích Thánh Thể là Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng Cứu Thế, Ngôi Hai trong Ba Ngôi Chí Thánh?”; “Tôi có tin tưởng đủ sâu sắc để trái tim có thể rung động với tình yêu và lòng kính tôn tột bậc mỗi khi ở trước một Thiên Chúa đang hiện diện dưới bức màn Bí Tích?”; và “Khi tôi quỳ gối, tôi có quy phục trong lòng rằng, tôi yêu mến Chúa bằng cả con người của mình?”.

Điều này nghe có vẻ hơi quá. Có lẽ việc cúi đầu cung kính đơn giản là đủ cho bạn? Nhưng không phải vậy. Thánh Thể là Thiên Chúa Toàn Năng, nên chúng ta phải nhìn thấy Ngài ở đó bằng con mắt đức tin trong tâm hồn. Phải tôn thờ Ngài “hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn” như các thiên thần đang làm trên thiên đàng. Chúng ta phải kêu lên “Thánh, Thánh, Thánh - Chúa là Thiên Chúa Các Đạo Binh, Thiên Chúa Toàn Năng!”. Chúng ta phải cảm động đến sự thờ phượng sâu sắc nhất khi bước vào sự hiện diện thánh thiêng của Ngài.

Anh Chị em,

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống!”. Hôm nay, bạn và tôi hãy suy gẫm về chiều sâu đức tin của mình vào Bí Tích tình yêu, về ‘Quà Tặng Kỳ Diệu’ này. Mình Máu Chúa Kitô là công cụ của việc thánh hoá; là dấu chỉ sự tự hiến đầy tình yêu của một Thiên Chúa dành cho con người. Để duy trì nơi chúng ta sự sống thần linh, Ngài trở nên của ăn thức uống hầu nuôi sống và liên kết các tế bào trong Nhiệm Thể ‘với Đầu và với nhau’; đồng thời, xây đắp cho Nhiệm Thể ‘đạt tới tầm vóc Chúa Kitô toàn thể’. Vì thế, bạn và tôi hãy canh tân nhận thức của mình đối với Bí Tích tình yêu này, canh tân bằng việc hết lòng thờ phượng và tin Thiên Chúa bằng cả con người mình mỗi khi đến trước nhan Ngài; cách riêng mỗi khi rước Ngài.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin đổ đầy lòng con một đức tin sâu sắc hơn vào ‘Quà Tặng Kỳ Diệu’ và thánh thiện này, hầu con có thể kinh ngạc và kính sợ mỗi khi chứng kiến Lễ Hy Tế!”, Amen.

 


Tác giả: Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

189    11-06-2023