Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

Chúa nhật lễ Thánh Gia Thất

Lời Chúa: "Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-ret miền Ga-li-lê. Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa" (Lc 2, 39-40).

Tâm Tình: Các bạn trẻ thân mến, gia đình Thánh Gia, gồm Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse, là gia đình khuôn mẫu vì gia đình này là một gia đình thánh. Như bài Tin Mừng thánh Luca đã thuật lại, Thánh Giuse, Đức Maria và Chúa Giêsu lên đền thánh Giêrusalem để chu toàn hai bổn phận theo luật Môisen: Một là làm nghi lễ thanh tẩy cho Đức Maria sau khi sinh con và hai là dâng con trai đầu lòng là Giêsu cho Thiên Chúa. Gia đình Thánh Gia luôn tuân theo lề luật của Thiên Chúa và sống theo sự phù trợ của Thiên Chúa nhằm vượt qua mọi khó khăn trong đời sống gia đình. Lớn lên trong môi trường gia đình, con cái luôn bị ảnh hưởng từ môi trường gia đình. Một gia đình tốt lành thì ảnh hưởng tốt trên con cái, tạo điều kiện cho con cái được phát triển những đức tính nhân bản và đạo đức. Đứng trên bình diện là người con trong gia đình, chắc các bạn luôn mong muốn mình được lớn lên trong môi trường gia đình tốt lành thánh thiện? Vậy các bạn hãy dâng gia đình mình cho Thiên Chúa, xin Ngài soi dẫn và trợ giúp để gia đình các bạn trở thành những gia đình thánh, luôn sống theo lề luật Chúa như gia đình Thánh Gia xưa.

 

Ước Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận được nuôi dưỡng và lớn lên từ gia đình Thánh Gia để dạy con bài học về gia đình. Là phận làm con thì phải vâng lời và thảo hiếu đối với cha mẹ, phải sống làm cha mẹ hãnh diện và vui lòng. Xin Chúa ban ơn phù trợ giúp con luôn biết vâng phục giống như Chúa. Amen. 

1383    31-12-2017