Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

Chúa vẫn muốn...

image123


Lạy Chúa,

Có những ngày con thật mệt. Con thấy mình gần như chẳng còn đủ sức để kinh kệ với Chúa. Chẳng còn muốn kể lể những buồn vui trong con, ngay cả một lời tạ ơn con đây cũng gần như muốn trốn.

Nhưng hình như Chúa vẫn muốn con cho Chúa biết là con mệt dù Chúa đã biết rõ. Vẫn muốn nghe con nói là con sẽ ngắn lại lời kinh. Muốn con nghĩ đến Chúa dù có rã rời mỏi mệt. Vẫn thèm nghe tiếng lòng con dù nó chỉ là một hai lời gọn ngắn...

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

201