Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

Chuẩn bị tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục thế giới

Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục thế giới đang bắt đầu tiếp xúc với các Hội đồng Giám mục để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới vào năm 2023 tới đây.

Trong tuần qua, Đức Hồng y Mario Grech, người Malta, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, và hai vị Phó Tổng Thư ký, là Nữ tu Nathalie Becquart, người Pháp, thuộc dònXaviê, và Đức cha Luis Marin de San Martin, người Tây Ban Nha, thuộc dòng thánh Augustinô, đã bắt đầu liên lạc với các đại diện Hội đồng Giám mục trên thế giới về vấn đề này.

Ngày 8 và 9/10 năm nay, Đức Thánh Cha sẽ long trọng khai mạc hành trình Thượng Hội đồng dài ba năm, qua ba giai đoạn: giáo phận, đại lục và hoàn vũ, với các cuộc tham khảo ý kiến và phân định, để đi tới giai đoạn cuối là Thượng Hội đồng Giám mục thế giới vào tháng Mười năm 2023, ở Roma. Thượng Hội đồng Giám mục thế giới này có chủ đề là “Tiến tới một Giáo hội Hiệp Hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng”, ban đầu dự kiến nhóm họp vào tháng Mười năm tới, 2022, nhưng vì đại dịch, nên được Đức Thánh Cha dời lại đến tháng Mười năm 2023.

Hành trình trên đây được Đức Thánh Cha phê chuẩn và được công bố hôm 21/5/2021 vừa qua, qua một văn kiện của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Văn kiện giải thích thể thức tiến hành: đây là một tiến trình có sự can dự của các Giáo hội địa phương. Ngoài ra, một điều cũng quan trọng, đó là sự tham dự của các cơ quan trung gian về Thượng hội đồng, nghĩa là Hội đồng các Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương, các Hội đồng và đại hội của các Giáo hội tự quản, các Hội đồng Giám mục quốc gia, miền và đại lục.

Theo kế hoạch này, giai đoạn giáo phận sẽ bắt đầu từ ngày 17/10 năm nay, dưới quyền chủ tọa của giám mục giáo phận: mục đích là tham khảo dân Chúa để tiến trình Thượng Hội Đồng được diễn ra qua sự lắng nghe toàn thể các tín hữu. Văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục sẽ gửi một cẩm nang với những đề nghị để thực hiện việc tham khảo ý kiến này, gửi đến các cơ quan Tòa Thánh, Hiệp hội các Bề trên thượng cấp dòng nam và nữ, Hiệp hội hoặc liên hiệp tu sĩ, các phong trào quốc tế giáo dân, đại học hoặc phân khoa thần học. (KNA 19-6-2021)

 Nguồn: vietnamese.rvasia

329    22-06-2021