Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

"Chúng ta cần phải học hỏi từ sức mạnh, đức tin và tinh thần quảng đại tha thứ của các Kitô hữu bị bách hại"

 

Tinh thần quảng đại tha thứ, hy vọng và sức mạnh chính là một số nhân đức mà các Kitô hữu đã bị bách hại trên toàn thế giới thực hiện khi phải đối diện với nghịch cảnh. Không phải động lòng trắc ẩn với các Kitô hữu này, dự án #StandTogether đã mời những người khác học hỏi từ họ.

Ông Antonio Olivié, Giám đốc điều hành của Rome Reports, đã trình bày sự phát triển của sáng kiến này tại Hội nghị Rimini. Ông giải thích rằng mục tiêu của sáng kiến này là nhằm truyền bá những câu chuyện đầy cảm hứng.

ANTONIO OLIVIÉ

Giám đốc điều hành, Hãng Thông tấn xã Rome Reports TV

“Chúng ta thường tự hỏi rằng liệu chúng ta có thể làm gì cho các Kitô hữu bị bách hại. Tôi thiết nghĩ đây không phải là một câu hỏi chính xác. Đối với chúng tôi, câu hỏi chính xác phải là: chúng ta có thể học hỏi được điều gì từ các Kitô hữu bị bách hại? Khi ta nhận thấy sức mạnh, tinh thần quảng đại tha thứ, cũng như các mối tương quan của họ với những người Hồi giáo Tôi thiết nghĩ có rất nhiều giá trị mà chúng ta có thể học hỏi từ họ.

Qua các đoạn video ngắn có độ dài dưới ba phút, những câu chuyện phi thường được kể về những người đau khổ, nhưng không bao giờ họ chọn bạo lực.

Đó chính là một sáng kiến hợp tác với các tình nguyện viên và các đoàn thể đang nỗ lực làm việc vì những người phải chịu cảnh bị bách hại.

ANTONIO OLIVIÉ

Giám đốc điều hành, Hãng Thông tấn xã Rome Reports TV

“Mục tiêu chính yếu, xét về mặt nội dung, đó là nhằm truyền bá những câu chuyện, những thực tế, những kinh nghiệm của các Kitô hữu từ những quốc gia này. Đó là chia sẻ những đóng góp tích cực chỉ có từ sự tồn tại của họ. Để hiểu được điều mà họ chuyển tải tới chúng ta và để nhận được sự giúp đỡ từ họ.

 

Các chương trình truyền hình trên toàn thế giới phát sóng các câu chuyện này, đồng thời chúng cũng được đăng tải trên trang web www.allstandtogether.com và được lan truyền qua các tài khoản Twitter và Facebook. Cho đến nay, tất cả các đoạn video đều đã được xuất bản bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý. Sắp tới, chúng cũng sẽ bắt đầu được chia sẻ bằng tiếng Nga và tiếng Pháp. MT

365    06-09-2017