Sidebar

Thứ Hai
24.06.2024

Chúng ta hãy sửa chữa Giáo hội: Suy nghĩ của các bạn trẻ nhất

Chúng ta hãy sửa chữa Giáo hội, lời của độc giả

Giữa tháng 3 và tháng 6, báo La Croix và báo Le Pèlerin phát động một cuộc tham khảo ý kiến đơn giản có chủ đề “Chúng ta hãy sửa chữa Giáo hội”. Các bạn trẻ dưới 35 tuổi ít tham dự vào cuộc tham khảo này và câu trả lời của họ không nổi bật so với câu trả lời của các thế hệ khác.

Khoảng 170 bạn trẻ từ 17 đến 35 tuổi đã trả lời các câu hỏi trên mạng. Đa số cho biết họ ý thức được tầm nghiêm trọng mà Giáo hội công giáo đang trải qua, qua đó, họ nói họ vẫn gắn bó với Giáo hội và chưa sẵn sàng để đi ra. Trong các câu trả lời của họ thường lặp lại câu: “Tất cả những chuyện này thúc đẩy tôi muốn đào sâu hơn”.

Nói về vấn đề tiết lộ các vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội, nhiều người dùng đến các từ vựng cắt đứt: “Khủng hoảng”, “sa ngã”, “sụp đổ” hoặc “đắm tàu”. Ngược lại có một số bạn muốn tương đối hóa ý nghĩa lịch sử của các sự kiện này, họ nói đến một “biểu hiện tạm thời”, một “cú sốc giữa các cú sốc khác”. Nhưng đa số bạn trẻ nhấn mạnh đến khía cạnh biến đổi của thời kỳ này , họ dùng chữ “giây phút của sự thật”, “thời điểm trở lại”, “thanh tẩy”, thậm chí họ còn dùng chữ “lợi ích” để nói thể chế phải “thay đổi hoặc chết”. 

Thất vọng sau khi Hồng y Barbarin từ chức

Trong các sự kiện đánh động các bạn trẻ nhất trong thời điểm phát động cuộc tham khảo (đầu năm 2019) thì việc Đức Phanxicô không chấp nhận đơn từ chức của hồng y Barbarin là được bàn đến nhiều. Giai đoạn này cũng được phản ánh trong các câu trả lời của họ về Đức Giáo hoàng: nhiều bạn trẻ nói họ rất “thất vọng”. Cũng không ngạc nhiên khi cuốn phim tài liệu của đài truyền hình Arte về các nữ tu bị lạm dụng, cuốn phim Nhờ Chúa (Grâce à Dieu) của điện ảnh gia François Ozon và quyển sách Sodoma của tác giả Frédéric Martel cũng được họ nhắc đến. Ngoài ra nhiều bạn trẻ nhắc đến các tiết lộ của các cộng đoàn mới mà họ gần gũi như Cộng đoàn Thánh Gioan với các vụ lạm dụng của linh mục Marie-Dominique Philippe.

Chúng ta hãy sửa chữa lại Giáo hội, lời của độc giả

Trong số 171 bạn trẻ có 85 bạn trẻ cho rằng bây giờ họ khó tự cho mình là người công giáo, 73 người trả lời không. Nhưng nhiều người sau khi trả lời “có” đã viết thêm là “rất khó” để nói mình là công giáo. Nhưng họ dùng chữ “kitô” thay vì “công giáo”. Cũng vậy, với câu hỏi các biến cố này có làm họ thay đổi cái nhìn, về sự dấn thân và hỗ trợ cho Giáo hội không, thì các bạn trẻ trả lời ngang nhau (74 “có” và 70 “không”). Nhiều người viết cái nhìn của họ về thể chế đã bị tổn thương, nhưng họ không giảm các cam kết cụ thể, phục vụ hay quyên góp tài chánh. Nhiều bạn trẻ, rõ ràng là bị tác động nhiều đã khẳng định “các sự kiện này chứng tỏ chúng ta không thể dựa trên mình mà phải trung thành với Tin Mừng hơn là với Thể chế”.

Gắn bó vào Thánh Kinh và đức tin vào Chúa

Phúc âm, và nói rộng ra là Kinh Thánh là một trong những chuyện mà các bạn trẻ thường nói mình gắn bó trong giai đoạn khó khăn này: 26 bạn nêu lên, 45 bạn nói về đức tin và Chúa. Các dấn thân và các cộng đoàn ở vị trí thứ ba (18), trước vấn đề gia đình và môi trường chung quanh (12). Các bạn trẻ tiếp tục dấn thân ở trong các phong trào khác nhau như Hướng đạo, Các Cơ quan công giáo, Dòng Malta, Fondacio hay Công giáo Tiến hành. Nhiều bạn thấy cần phải nói các chủ đề này trong các phong trào Giáo hội nơi các linh mục ít có mặt, dù giáo xứ vẫn là nơi thường được lui tới.

Cuối cùng liên quan đến các hành động riêng của mình, các câu trả lời thường cho thấy một sự rối loạn nào đó: “Người ta không để cho chúng tôi chỗ”, “sự mất tín nhiệm của xã hội với Giáo hội thì quá lớn”, hoặc “việc trở lại của cá nhân tôi thì lâu dài và tẻ nhạt”.

Dù vậy rất nhiều bạn trẻ nhắc đến cầu nguyện và ăn năn, nhất là vào Mùa Chay. Nhưng trên hết, qua chứng từ, các bạn trẻ mong tham dự các buổi trao đổi về đề tài này, để nói lên “những nét đẹp” trong Giáo hội và tiếp tục loan báo Tin Mừng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Các câu hỏi:

1 – Giáo hội đang trải qua giai đoạn đặc biệt trong lịch sử của mình. Bạn đánh giá như thế nào?

2 – Trong những tháng vừa qua, bạn quan tâm đến các biến cố nào nhất?

3 – Bây giờ bạn có cảm thấy khó khăn khi nói mình là người công giáo không?

4 – Các biến cố này có làm thay đổi cái nhìn của bạn về Giáo hội, về sự dấn thân và hỗ trợ của bạn không?

5 – Các biến cố này có làm thay đổi mối quan hệ của bạn với các linh mục bạn quen biết không?

6 – Trong giai đọan thử thách này, bạn gắn bó vào điều gì?

7 – Bạn có nơi nào khác để có thể nói về những điều mà Giáo hội đang trải qua  bây giờ không?

8- Theo bạn, mức độ cấp thiết nào cần hành động gấp để giúp cho các cơ cấu được tiến triển và điều hành Giáo hội?

9 – Cá nhân bạn, bạn có thể đóng góp gì để sửa chữa Giáo hội?

10 – Theo ý bạn, ba lãnh vực ưu tiên của Giáo hội là gì?

11 – Bạn muốn nói gì với các người có trách nhiệm trong Giáo hội.

738    07-11-2019