Sidebar

Thứ Hai
20.05.2024

"Chúng ta hãy trở thành những món quà tặng cho tha nhân”

Trong buổi triều yết chung thứ Tư 6/6/2018, Đức Thánh Cha mời gọi: ‘chúng ta hãy trở thành những món quà tặng cho tha nhân”

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các Kitô hữu hãy đón nhận những ân sủng của Chúa Thánh Thần để trao ban cho người khác, chứ không chỉ giữ cho chính mình “như thể linh hồn là một kho tàng tích chứa…”


Tiếp đón những người hành hương tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày thứ tư, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về Bí Tích Thêm Xức, ngài kêu gọi tất cả các tín hữu hãy không ngừng nghỉ chia sẻ những hồng ân của Chúa Thánh Thần vì lợi ích của tất cả mọi người.

Người Kitô hữu là một quà tặng cho tha nhân
Đức Thánh Cha nhắc nhở cho tất cả mọi Kitô hữu rằng họ được gọi trở thành “một món quà cho tha nhân”, Ngài nói một trong những ân ban của Chúa Thánh Thần là giúp chúng ta chia sẻ cuộc sống và loan truyền sứ điệp Tin mừng của Giáo Hội “hiệp thông với mọi tín hữu” làm thành một huyền nhiệm sống động của Giáo Hội.

Không phải là thầy mà là những kẻ làm công đơn sơ trong Giáo hội

Đức Thánh Cha giải thích rằng chúng ta phải nghĩ về Giáo Hội như một thân thể sống, bao gồm tất cả mọi thành phần trong Giáo Hội “không phải để làm thầy mà là một người làm công đơn thành”, với những bàn tay chung góp, chúng ta cùng chia sẻ trách nhiệm để thánh hóa lẫn nhau và chăm sóc cho nhau.

Tin đồn xầm xì đang làm hủy hoại công việc của Chúa Thánh Thần
Đức Thánh Cha Phanxicô suy ngẫm về các ân sủng của Chúa Thánh Thần mà chúng ta lãnh nhận khi chịu phép Thêm Xức, Đức Giám Mục giáo phận trao ban cho chúng ta nhằm xây đắp giáo hội của chúng ta.

Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến trọng trách xây dựng hòa bình thứ hòa bình mà "Chúa Thánh Thần" trao ban mà chúng ta, cần được ban phát cho người khác.

Đức Thánh Cha nói: Một thứ hủy diệt hòa bình, là thói quen xầm xì, nói xấu người khác. "Xầm xì là một thứ chiến tranh", làm tiêu tan và tàn phá, trong khi các môn đệ của Chúa Kitô được gọi trở nên "những sứ giả của hòa bình", chứ không dung "cái lưỡi" mà phá hủy công việc của Chúa Thánh Thần.

Chúa Thánh Thần vô cùng sáng tạo
Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận bài giáo lý của mình bằng lời xác quyết rằng dù chúng ta chỉ lãnh nhận một lần, nhưng “vì Chúa Thánh Thần thì sáng tạo và linh hoạt nên tâm linh chúng ta được thúc đẩy bởi sự xức dầu của Đức Thánh Thần liên lỉ trong thời gian”.

Đức Thánh Cha nói tiếp: "Chúng ta đã nhận lãnh Bí tích này, chúng ta không bao giờ ngừng mở rộng con tim của chúng ta để hơi thở của Chúa Thánh Thần giải phóng và hun đúc ngọn lửa làm cho những hồng ân mà chúng ta đã nhận được" phát sinh hoa trái cho nhau, cho toàn thể Giáo Hội và cho toàn thế giới mà chúng ta đang sinh sống.” Thanh Quảng

829    07-06-2018