Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

Chúng ta mừng lễ các linh mục ngày nào?

 

Ngày lễ Thánh Phêrô và Phaolô, hai cột trụ trên đó Giáo hội được xây dựng thường là ngày được chọn để làm lễ truyền chức. Nhưng đây không phải là ngày lễ duy nhất cho các linh mục. Một vài điểm cần được làm sáng tỏ.

Lễ các linh mục ngày 29 tháng 6

Ngày 29 tháng 6 hàng năm là ngày truyền thống truyền chức, nhưng cũng là dịp để mừng lễ các thánh tông đồ của Chúa Kitô. Thánh Phêrô và Phaolô được xem như hai cột trụ, hai “tảng đá sống” trên đó Giáo hội được xây dựng, các tòa giám mục thường dùng ngày lễ này để mừng các năm ngọc khánh, ngân khánh, kim khánh (10, 25, 40, 50 hay 60 năm chịu chức) và chọn ngày này làm ngày bổ nhiệm các chức vụ chính trong giáo phận. Đây cũng là ngày đặc biệt cầu nguyện cho các linh mục, và thường là thánh lễ tạ ơn theo ý chỉ của họ. Năm nay, ngày trọng thể mừng lễ Thánh Phêrô và Phaolô là ngày thứ sáu 29 tháng 6 – 2018.

Lễ các linh mục ngày Thứ Năm Tuần Thánh

Ngày Lễ Tiệc Ly là nền tảng trong phụng vụ kitô giáo, vì đó là ngày Chúa thành lập bí tích Thánh Thể. Năm 1969, Đức Phaolô-VI đã lấy ngày Thứ Năm Tuần Thánh là ngày chức thánh, tất cả các linh mục lặp lại lời khấn của mình ngày chịu chức. Vì thế ngày Thứ Năm Tuần Thánh cũng được xem là ngày lễ các linh mục. Hàng năm, ngày Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Gioan-Phaolô II đều gởi cho các linh mục một bức thư. Còn Đức Phanxicô, trong bài giảng thánh lễ truyền dầu đầu tiên ngài cử hành, ngài kêu gọi tín hữu “hãy gần với các linh mục qua tình yêu mến, qua lời cầu nguyện để họ luôn là mục tử theo quả tim của Chúa”.

Lễ các linh mục ngày 4 tháng 8

Trong ngày phong chân phước cho cha xứ Ars năm 1905, cha được tuyên bố là “quan thầy các linh mục Pháp”, năm 1925 cha được Đức Piô XI phong thánh, ngài tuyên bố cha là “quan thầy của tất cả các cha xứ trên thế giới”. Như vậy, đối với một số người, ngày kính Thánh Gioan-Maria Vianê 4 tháng 8 cũng là ngày mừng quan thầy của các linh mục…

Như thế có ba ngày mừng lễ các linh mục, ngày Thứ Năm Tuần Thánh, ngày lễ Thánh Phêrô và Phaolô 29 tháng 6, ngày lễ Thánh Gioan-Maria Vianê 4 tháng 8. Vậy nên chọn ngày nào? Chúng ta có thể chọn cả ba ngày để mừng những người đã cống hiến đời mình để tháp tùng và hướng dẫn cộng đoàn tín hữu kitô.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

608    02-07-2018