Sidebar

Thứ Bảy
22.06.2024

Chương trình mùa Chay và Tuần Thánh của Ðức Giáo Hoàng

Chương trình mùa Chay và Tuần Thánh của Ðức Giáo Hoàng

 

Vatican vừa công bố chương trình chi tiết từ thứ Tư lễ Tro đến lễ Phục Sinh của Ðức Thánh Cha Phanxicô.

 

Cuộc rước thống hối do Đức Phanxicô chủ sự vào thứ tư lễ Tro

Theo thông lệ, Tòa Thánh không thông báo trước thời gian hoặc địa điểm mà Ðức Giáo Hoàng cử hành thánh lễ Tiệc Ly vào thứ Năm Tuần Thánh. Nhưng như những năm trước, nơi này thường là một nhà tù, trung tâm tị nạn hay trung tâm phục hồi nhân phẩm. Dưới đây là lịch trình cụ thể:

- Ngày 6.3, thứ Tư Lễ Tro được tổ chức vào lúc 16 giờ 30 với cuộc rước thống hối do Ðức Phanxicô chủ sự từ nhà thờ Thánh Anselm đến đền thờ Thánh Sabina. Sau đó là thánh lễ và nghi thức xức tro.

- Ngày 29.3, vào lúc 17 giờ, Ðức Thánh Cha sẽ cử hành phụng vụ sám hối tại Vương Cung Thánh Ðường thánh Phêrô.

- Ngày 14.4, Chúa nhật lễ Lá, Ðức Phanxicô chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ.

- Ngày 18.4, thánh lễ truyền Dầu vào lúc 9 giờ 30 sáng tại Vương Cung Thánh Ðường Thánh Phêrô.

- Ngày 19.4, nghi thức thứ Sáu Tuần Thánh được cử hành lúc 17 giờ tại Vương Cung Thánh Ðường Thánh Phêrô. Tối cùng ngày, vào lúc 21 giờ 15, chặng đàng Thánh giá sẽ diễn ra tại Ðấu trường La Mã.

- Ngày 20.4, Ðức Thánh Cha chủ tế thánh lễ Vọng Phục Sinh vào lúc 20 giờ 30 tại Vương Cung Thánh Ðường thánh Phêrô.

- Ngày 21.4, thánh lễ Phục Sinh được cử hành lúc 10 giờ tại quảng trường Thánh Phêrô, sau đó, Ðức Thánh Cha sẽ ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi (cho thành Rome và toàn thế giới). st

498    18-03-2019