Sidebar

Thứ Năm
23.05.2024

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỌP MẶT GIỚI TRẺ 2018

Các bạn trẻ thân mến !

Theo thông lệ hàng năm đã có từ Năm Thánh 2000, năm nay, ngày họp mặt Giới Trẻ Giáo Phận Vĩnh Long sẽ được tổ chức với những thông tin như sau:

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỌP MẶT GIỚI TRẺ 2018

Địa điểm: Nhà thờ chánh tòa

Thời gian: Thứ năm, 19.7.2018

Chủ đề: Đừng sợ !

“Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.” (Lc1, 30)

 

-           6g30 – 7g45 : Đón tiếp – Ăn sáng - Ổn định

-           7g45 : Khai mạc

-           8g00 – 8g45 : Kỹ năng cho người trẻ

-           9g00 – 9g45: Nghi thức Sám Hối – Hòa giải

-           10g00 : Thánh lễ Tạ Ơn

-           11g00 : Cơm trưa – Thư giãn

-           13g00 : Chuyên đề 1: Đừng sợ ! Hãy sống là chính mình

-           14g00: Chuyên đề 2 : Đừng sợ ! Hãy sống là con Chúa

-           15g00 : Đồng hành với người trẻ

-           15g30 : Phép lành Mình Thánh Chúa

BẾ MẠC

 

Lưu ý: Để thuận lợi cho chuyên mục “ Đồng hành với người trẻ”, xin các bạn gửi sớm những câu hỏi thắc mắc liên quan đến đời sống đức tin của mình cho Ban Tổ Chức qua Email:     

                                         daihoigioitregpvl2018@gmail.com 

Rất mong gặp lại đông đủ các bạn vào ngày ấy.

BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ GPVL

1419    07-07-2018