Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

Chương trình tang lễ Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang

 

 

Hồi 19g00, thứ Năm, ngày 05.10.2017, Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, nguyên giám mục giáo phận Thái Bình, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế - về Nhà Cha, tại Toà Giám mục Thái Bình, hưởng thọ 86 tuổi, với 59 năm linh mục và 36 năm Giám mục.

Kính xin Quý Đức Hồng Y, Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý tu sĩ, chủng sinh và cộng đồng dân Chúa, hiệp ý cầu nguyện cho Đức Cha Phanxicô Xaviê.

Giáo phận Thái Bình xin kính báo!

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

I. Nghi thức nhập quan và Thánh lễ đưa chân (thứ Sáu, 6/10/2017)

9g00: Tẩn liện và nhập quan
9g30: Di quan ra Nhà thờ Chính toà
10g00: Lễ nghi phát tang
10g15: Thánh lễ đưa chân tại Nhà thờ Chính toà

II. Lễ viếng (từ ngày 6/10/2017 đến 8/10/2017)

Thứ Sáu, 6/10/2017
14g00: Thánh lễ - Hạt Kiến Xương
17g00: Thánh lễ - Hạt Thành phố
20g00: Thánh lễ - Chủng sinh giáo phận Thái Bình
22g00: Canh thức

Thứ Bảy, 7/10/2017
5g00: Thánh lễ - Nhà Chung Thái Bình
8g00: Thánh lễ - Nam nữ tu sĩ
10g00: Thánh lễ - Hạt Đông Hưng và Tây Hưng Yên
14g00: Thánh lễ - Hạt Thái Thuỵ
16g00: Thánh lễ - Hạt Bắc Tiền Hải
19g30: Thánh lễ - Giáo xứ Nhà thờ Chính toà
22g00: Canh thức

Chúa nhật, 8/10/2017
5g00: Thánh lễ - Nhà Chung Thái Bình
9g00: Thánh lễ - Hạt Nam Tiền Hải
14g00: Thánh lễ - Hạt Đông Hưng
16g00: Thánh lễ - Thiếu nhi
19g30: Thánh lễ - Giáo xứ Nhà thờ Chính toà
22g00: Canh thức

III. Thánh lễ an táng (thứ Hai, 9/10/2017)

6g30: Nghi thức dập mạch
6g45: Quý Đức cha, quý Cha mặc phẩm phục tại Nhà thờ Chính toà
7g00: Di quan ra lễ đài
7g45: Đọc tiểu sử và các thư phân ưu
8g00: Thánh lễ an táng.

TIỂU SỬ
ĐỨC CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN SANG

Nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình

Khẩu hiệu Giám mục: Chân lý trong tình yêu

Bút danh: Bạch Lạp

Sinh ngày 08 tháng 01 năm 1931, tại giáo xứ Lại Yên thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

- Năm 1949 - 1954: Học Tiểu Chủng viện Hoàng Nguyên, rồi Đại Chủng viện Xuân Bích – Liễu Giai, sau 2 năm học tại trường Trung học Pháp, tốt nghiệp với bằng tú tài Sinh ngữ, Triết học.

- Năm 1955 - 1958: Học Thần học tại Tiểu Chủng viện Thánh Gioan.

- Ngày 18/4/1958: Thụ phong linh mục do Đức Cha Giuse Trịnh Như Khuê. Sau khi thụ phong linh mục, Ngài coi sóc Giáo xứ Hàm Long và làm giáo sư Tiểu chủng viện Thánh Gioan Hà Nội.

- Năm 1964: Chánh Văn phòng Toà Tổng Giám mục Hà Nội.

- Năm 1973 - 1981: Giáo sư Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội.

- Năm 1979: Cha xứ nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.

- Ngày 24/3/1981: Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm Ngài làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội, hiệu toà Sarda.

- Ngày 22/4/1981: Lễ tấn phong Giám mục tại Nhà thờ Chính toà Hà Nội, do Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn chủ phong.

- Năm 1981 - 1990: Làm Giám đốc Ðại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội.

- Ngày 03/12/1990: Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm Ngài làm Giám mục Giáo phận Thái Bình.

- Ngày 25/7/2009: Toà Thánh chấp thuận cho Ngài nghỉ hưu, khi 78 tuổi, sau 28 năm làm Giám mục (trong đó 19 năm là Giám mục chính tòa Giáo phận Thái Bình).

- Từ ngày 25/7/2009 đến nay: Nghỉ hưu tại Tòa Giám mục Thái Bình.

3623    06-10-2017