Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Chương trình tang lễ Đức cố Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa - Gp. Nha Trang

Chương Trình Tang Lễ  Đức cố Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa  GP Nha TrangChương Trình Tang Lễ Đức cố Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa GP Nha Trang
CHƯƠNG TRÌNH DÂNG LỄ VÀ CẦU NGUYỆN
  • Thánh lễ tẩm liệm và phát tang:   Đức Cha Giuse chủ lễ, lúc 09g00  Cv Lâm Bích hát lễ

 THÁNH LỄ TRONG CÁC NGÀY KÍNH VIẾNG
 
 
Thứ ngày Giờ Phụ trách Thánh lễ
 Thứ 4 (15/2/2017) 05g00 Chủng viện Lâm Bích
  09g00  Chủng viện Lâm Bích
  10g00 Hạt Ninh Hải
  15g00  Hạt Vạn Ninh
  17g00  Hạt Nha Trang
     
Thứ 5 (16/2/2017) 05g00  Tòa Giám Mục
  08g00 Hạt Cam Ranh
  10g00 Hạt Ninh Sơn
  15g00  Hạt Ninh Phước
  17g00 Hạt Diên Khánh
     
 Thứ 6 (17/2/2017) 05g00 Chủng viện Lâm Bích
  08g00 Các dòng tu giáo sĩ
  10g00  Hạt Phan Rang
  15g00 Hạt Cam Lâm
  17g00 Quí linh mục thân tộc và linh tông
     
 Thứ 7 (18/2/2017) 05g00 Chủng viện Lâm Bích
 
***        THÁNH LỄ AN TÁNG
                Chủ lễ và giảng lễ : Đức Hồng Y PHÊRÔ, TGM Hà Nội
                Giúp lễ và hát lễ:      ĐCV Sao Biển
                Giờ lễ: 09g00
                Nơi cử hành: Nhà Thờ Chánh Tòa Nha Trang
 
  • Hàng ngày, sau các giờ thánh lễ, nếu không có các đoàn kính viếng,  sẽ có các giờ cầu nguyện cho đến 21g00 – Các Giáo xứ, các Hội Dòng và đoàn thể có thể đăng ký để xếp phiên.

Nguồn tin: GP Nha Trang

4476    16-02-2017 05:43:13